E6 krysser Driva sør for Oppdal. Omtrent her kommer gang- og sykkelveien.
E6 krysser Driva sør for Oppdal. Omtrent her kommer gang- og sykkelveien. (Foto: Google Maps)

Seks firmaer vil bygge GS-vei langs E6 i Oppdal

Stor interesse for lite oppdrag.

Statens vegvesen skal bygge ny gang- og sykkelvei og kulvert ved E6 Driva i Oppdal kommune i Trøndelag. Det handler om del 2 av dette prosjektet: Gang- og sykkelvei E6 Driva-Hevle.

Det handler om rundt 220 meter ny gang- og sykkelvei langs eksisterende E6, inkludert en prefabrikkert kulvert under E6 ved Driva. Arbeidene omfatter også nødvendige interimsveier, støttemurer og infrastruktur i grunnen.

Disse seks entreprenørene hadde gitt pristilbud da fristen gikk ut for noen uker siden:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Stian Brenden Maskinservice 11.345.678
Winsnes Maskin & Transport 12.315.744
HR Entreprenør 13.040.621
Lesja Bulldozerlag 13.242.513
Kvekroken Entreprenør 14.075.708
Oppdal Maskinkompani 14.502.637

Sluttdato for oppdraget er satt til 1. juni 2022.

Les også

Forsiden akkurat nå