E6 Storhove-Øyer er en del av storutbyggingen av E6 Moelv-Øyer. Delstrekningen er cirka 9,6 kilometer lang og består av firefelts vei i dagen i tillegg til en cirka 2,6 kilometer lang toløps tunnel forbi Fåberg.
E6 Storhove-Øyer er en del av storutbyggingen av E6 Moelv-Øyer. Delstrekningen er cirka 9,6 kilometer lang og består av firefelts vei i dagen i tillegg til en cirka 2,6 kilometer lang toløps tunnel forbi Fåberg. (Foto: Nye Veier)

Seks entreprenører vil bygge E6 Storhove-Øyer: Men Nye Veier forteller ikke hvem de er

18. desember var det frist for å melde seg på konkurransen. Nye Veier opplyser ikke hvilke entreprenører som har meldt interesse. Men det skal være «både norske og utenlandske selskaper».

Seks totalentreprenører har bedt om å bli prekvalifisert til å konkurrere om å bygge ny E6 Storhove-Øyer, skriver Nye Veier i en pressemelding tidlig på morgenen i dag.

Men utbyggingsselskapet sier ingen ting om hvem entreprenørene er, kun at det er «seks totalentreprenører».

I pressemeldingen sier Nye Veier blant annet dette: – Det er andre gang at delstrekningen er ute i markedet. Med ny kunnskap og vedtatte reguleringsplaner har det vært stor interesse for konkurransen og nå har seks totalentreprenører bedt om å bli prekvalifisert. Den store interessen for kontrakten viser at det var riktig å lyse ut konkurransen på nytt. Nå skal vi evaluere de seks interessentene og velge ut tre til fem som får anledning til å gi oss tilbud på oppdraget, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier, i pressemeldingen.

Veier24 har forsøkt å kontakte Børseth på epost, men får automatisk svar om at han har tatt juleferie.

Les også

Både norske og utenlandske

Det står både utenlandske og norske totalentreprenører på lista. Planen er å velge totalentreprenør i løpet av våren og signere kontrakt før sommeren.

– De seks tilbyderne består av både norske og utenlandske selskaper. Samtlige av de utenlandske totalentreprenørene har med seg norske underleverandører, sier Børseth i pressemeldingen.

– Reguleringsplanene for E6-strekningen, som går gjennom både Lillehammer og Øyer kommune, er vedtatt og det kan bli anleggsstart allerede i 2021 med mål om åpning i 2024, sier Børseth i meldingen.

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier sier dette i pressemeldingen: – I praksis betyr kontrakten på E6 Storhove-Øyer at Nye Veier om få måneder er i gang med utbyggingen av Gudbrandsdalen, samtidig som vi er godt i gang med planfasene både på Moelv-Storhove og Øyer-Otta.

Veier24 har vært i kontakt med Moshagen, og spurt om hvorfor Nye Veier i dette tilfellet opplyser om antall interesserte entreprenører, men ikke om navn.

Han skriver i en epost til Veier24 at Nye Veier de siste tre årene har hatt som policy å ikke opplyse om antall og navn på hvilke entreprenører som har bedt om å bli prekvalifisert. I dette tilfellet ble det gjort et unntak, skriver Moshagen: «Nye Veiers ledelse bestemte at det var ok å vise at det er stor interesse for konkurransen med å opplyse antallet.»

Les også

Forrige konkurranse måtte avlyses

Konkurransen for E6 Storhove-Øyer har vært utlyst før. I januar i år ble det klart at fem entreprenørgrupperinger var prekvalifisert for oppdraget.

Men i september ble hele konkurransen avlyst.

– Vi fikk inn kun ett tilbud, fra JV Implenia/Roadbridge. Det tilbudet hadde vesentlige forbehold som gjorde at vi måtte avvise tilbudet, opplyste Bjørn Børseth til Veier24 da.

Kontrakten ble så lyst ut igjen sent i november, og frist for å melde seg på til prekvalifisering var satt til 18. desember. Tre til fem leverandører skulle plukkes ut for å være med videre i denne konkurransen med forhandling.

Nå melder altså Nye Veier at seks totalentreprenører er prekvalifisert, men utbyggingsselskapet har ikke opplyst noe om hvilke entreprenører det er snakk om.  

Les også

Forsiden akkurat nå