NYHETER

SD krever nye hovedveger uten rundkjøringer

Samferdselsdepartementet (SD) krever at nye hovedveger i Norge heretter skal bygges uten rundkjøringer. Dette skal være hovedregelen, med bare få unntak.

Samferdselsdepartementet begrunner sitt standpunkt med at det er av stor betydning at trafikken flyter godt og holder jevn fart på hovedveger med stort innslag av gjennomgangstrafikk. Foto: © Thorfinn Bekkelund / Samfoto
Samferdselsdepartementet begrunner sitt standpunkt med at det er av stor betydning at trafikken flyter godt og holder jevn fart på hovedveger med stort innslag av gjennomgangstrafikk. Foto: © Thorfinn Bekkelund / Samfoto Bilde: Bekkelund, Thorfinn
19. jan. 2015 - 12:42

Trondheim (NTB-Skjalg Fremo): Et annet krav er at slike veger i størst mulig grad skal bygges utenom byer og tettsteder.

Disse kravene til vegbyggerne er satt fram i et brev som departementet sendte til Vegdirektoratet 19. desember. Statens vegvesen omtaler brevet på sitt nettsted og gir der følgende kommentar: «Vi har allerede en restriktiv holdning til rundkjøringer på viktige transportruter. Vi vil komme tilbake til hvordan brevet skal omsettes i praksis.»

 

Planskilte kryss

Samferdselsdepartementet begrunner sitt standpunkt med at det er av stor betydning at trafikken flyter godt og holder jevn fart på hovedveger med stort innslag av gjennomgangstrafikk.

Noen unntak kan likevel tillates. Dette gjelder i enkelte tilfeller der det er nødvendig å bygge rundkjøring fordi kostnadene ellers blir uforholdsmessig høye, eller der det ikke er tilstrekkelig plass til å bygge planskilte kryss.

 

Forsinker trafikken

Samferdselsdepartementet påpeker at i enkelte tilfeller har sterke lokale interesser ønsket hovedvegen gjennom tettsteder, blant annet for å hindre handelslekkasje fra bedrifter langs eksisterende veg. Slike argumenter godtas ikke, går det fram av brevet. Departementet framhever i stedet følgende argumenter:

Dersom hovedvegen skal gå gjennom lokalsamfunn, må farten senkes av hensyn til trafikksikkerheten. For å sikre tilrådelig fart, må det da bygges fartshumper og gjennomføres miljøgatetiltak. Dette fører til at gjennomsnittshastigheten må ned, og gjennomfartstrafikken forsinkes, skriver SD.

 

Effektive hovedveger

Departementet tilføyer at det i enkelte tilfeller, på grunn av topografiske eller geologiske forhold, kan være svært kostnadskrevende å legge vegen utenom tettsteder. Noen ganger kan dette også føre til en svært mye lengre veg.

Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Men hovedregelen skal være effektive hovedveger utenom sentrum i byer og tettsteder, understreker Samferdselsdepartementet. (©NTB)

 

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.