I Mandalskrysset etableres blant annet veiserviceanlegg med stor ladekapasitet og park and ride-anlegg med 200 plasser. Veiserviceanlegget blir liggende på riggområdet til høyre i bildet. Mandalskrysset ligger i Lindesnes kommune, og har avkjøring til ny tilførselsvei til Mandal.
I Mandalskrysset etableres blant annet veiserviceanlegg med stor ladekapasitet og park and ride-anlegg med 200 plasser. Veiserviceanlegget blir liggende på riggområdet til høyre i bildet. Mandalskrysset ligger i Lindesnes kommune, og har avkjøring til ny tilførselsvei til Mandal. (Foto: Nye Veier)

Satser på ladeplass for både mennesker og maskiner

Nye Veier har signert kontrakt med Certas Energy Norway og Food Folk Norge om å drifte veiserviceanlegg med stor ladekapasitet i Mandalskrysset på E39 i Lindesnes.

– Kvaliteten på tjenestene som selskapet tilbyr, gjør oss trygge på at dette blir et spennende konsept for veifarende, sier Magne Bye, leder for grunnerverv og forvaltning i Nye Veier, i en pressemelding.

Magne Bye er leder for grunnerverv og forvaltning i Nye Veier. Foto: Nye Veier

– Kryssområdet vil inneholde et godt tilbud for energi til både mennesker og maskiner. Mandalskrysset blir et tydelig kommunikasjonsknutepunkt for kollektivtrafikk med ramper og bussholdeplasser, betydelig ladeinfrastruktur for kjøretøy og 200 pendlerparkeringer. Volumet på ladeinfrastruktur og parkering oppfatter vi som unikt i norsk målestokk. Certas Energy Norway og Food Folk Norge har i kontrakten forpliktet seg til blant annet å drifte park and ride-anlegg, pendlerparkering og veiserviceanlegg med høy kvalitet på sine tjenester, sier Magne Bye.

Det bygges også aktivitetsområde med leke- og treningsapparater, samt hvileplasser.

Noen av tilbudene som Certas Energy Norway og Food Folk Norge skal etablere i kryssområdet:

Veiserviceanlegget i Mandalskrysset på E39 i Lindesnes. Illustrasjonen viser hvordan det kan bli seende ut. Foto: Nye Veier
  • Et kombinert butikklokale med fast food-restaurant (samt drive thru) og kiosk, samt toalett.
  • 16 punkter for hurtig/lynlading (tilrettelagt for utvidelser)
  • 30 ladepunkter på pendlerparkering
  • Separate pumpeområder for personbiler og lastebiler
  • Tilbud om HVO biodiesel, samt AdBlue på pumpe
  • Parkeringsplasser for besøkende og pendlere

Certas Energy Norway eier og driver Esso-stasjonene i hele Norge. Utbyggingen av Mandalskrysset er første store prosjekt sammen med Nye Veier.

Food Folk Norge forvalter og utvikler McDonald's i Norge.

Les også

Trafikkpåsett i desember 2021

Veiprosjektet Mandal øst-Mandal by består av sju kilometer ny, firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Fra Mandalskrysset er det anlagt 6,5 kilometer med tofelts tilførselsvei med midtdeler til sentrumsnært Mandal i Lindesnes. Fartsgrensen her blir 90 km/t. Det er planlagt at veien åpnes i desember i år.

– Dermed slipper vi enda en vintersesong på eksisterende E39 som i området her preget av driftsforstyrrelser vinterstid, sier prosjektsjef Vidar Stormark.

Prosjektet som helhet skal stå ferdig sommeren 2022.

I dag er området som veiserviceanlegget skal etableres på et viktig område for entreprenørens virksomhet.

– Når de avvikler sin drift her, kan tomta klargjøres for annen aktivitet. Veiserviceanlegget skal være klart ved prosjektets ferdigstillelse, forteller Vidar Stormark.

Les også

Forsiden akkurat nå