Joralf Aurstad (Statens vegvesen) Bjørn Ove Lerfald og Eirik Ohma Solberg (Veidekke) Lars Ness og Anne-Grethe Jenssen (Trøndelag fylkeskommune) og Hrefna Run Vignisdottir (SINTEF).
Joralf Aurstad (Statens vegvesen) Bjørn Ove Lerfald og Eirik Ohma Solberg (Veidekke) Lars Ness og Anne-Grethe Jenssen (Trøndelag fylkeskommune) og Hrefna Run Vignisdottir (SINTEF). (Foto: Statens vegvesen)

Sammen håper de å forlenge asfaltens levetid ved å tilsette polymerfiber

Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, SINTEF og Veidekke Industri har gått sammen om tre prøvestrekninger for bedre asfaltkvalitet.

Den fiberarmerte asfaltblandingen har tidligere blitt testet i laboratorium med positive resultater, og nå skal den testes ute på veien.

Ingen andre plasser i verden har så tøff belastning på asfalterte veier som her i Norden. Vintre med mye frysing og tining, og stor slitasjepåkjenning ved bruk av piggdekk, sliter hardt på asfalten.

– Det er ingen veieiere som setter så strenge krav til ingrediensene i asfalt som vi gjør i våre håndbøker, spesielt på høytrafikkert veinett. Vi må være helt i forkant i materialutvikling, sier Joralf Aurstad i Drift og vedlikehold Statens vegvesen.

Les også

Tre ulike blandinger skal testes ut

Trøndelag fylkeskommune har valgt ut tre strekninger av fylkesvei 30. Hver strekning er på cirka 400 meter.

Her tester de tre varianter av asfaltblandinger, to med polymer og en uten, for sammenligningens skyld:

  • Asfaltbetong (Ab 11) med fiber av polyacrylonitrile (fiberarmert asfalt)
  • Asfaltbetong (Ab 11) med polymermodifisert bindemiddel (godt testa ut tidligere, brukes på høytrafikkerte veger)
  • Asfaltbetong (Ab 11) med standard bindemiddel bitumen 70/100 (referanse)
Les også

Skal gjøre tilstandsmålinger de neste årene

– Med en nyetablert veiavdeling fra 1. januar i år er det faglig viktig og spennende for oss å være med som bidragsytere i et utviklingsprosjekt som dette, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

Entreprenøren Veidekke Industri gjennomførte asfalteringen torsdag 18. juni. Nå skal tilstanden på strekningene med den fiberforsterkede asfalten følges opp de neste årene.

Les også

Forsiden akkurat nå