Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk lære  mer om hvordan Norconsult bruker ny teknologi som virtuell virkelighet for å levere mer kostnadseffektive samferdselsprosjekter.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk lære mer om hvordan Norconsult bruker ny teknologi som virtuell virkelighet for å levere mer kostnadseffektive samferdselsprosjekter. (Foto: Norconsult)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte rådgiverbransjen

Det er Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) som står bak initiativet til møtet. Dette fordi Solvik-Olsen tidligere har uttrykt interesse for å komme ut til foreningens medlemsbedrifter for å se hvordan rådgiverbransjen i praksis skaper en mer kostnadseffektiv gjennomføring av Nasjonal transportplan, og større verdier for samfunnet gjennom bruk av ny teknologi, digitalisering og nye samarbeidsformer, heter det i en pressemelding. 

– Vi setter stor pris på det engasjementet statsråden viser gjennom måten han søker ny kunnskap på. For oss er det spesielt viktig å synliggjøre hva et godt samspill mellom rådgiver, byggherre og entreprenør betyr for at vi skal lykkes best mulig med fremtidens samferdselsprosjekter, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF i meldingen.

RIF er bransjeforeningen for virksomheter innen rådgiving, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen, hvor Norconsult er medlem.

– Som Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift med tjenester rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur deltar Norconsult i mange av de største og mest komplekse oppdragene i Norge. Derfor er det svært hyggelig at samferdselsministeren ønsker å lære mer om hvordan vi bruker ny teknologi til å løse samferdselsprosjektene på best mulig måte for samfunnet, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

Under besøket møtte ministeren blant annet Norconsults konsernsjef Per Kristian Jacobsen, RIFs administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen og styreleder Trond Hagen i NAA AS, rådgiverselskapet som gjennomfører Ringeriksbanen og E16 sammen med Bane Nor og Statens vegvesen. NAA AS består av rådgiverselskapene Norconsult, Aas-Jakobsen og Asplan Viak.

– For meg er det viktig å komme meg ut av regjeringskontorene for å hente inspirasjon hos bedrifter som Norconsult, og lære mer om hvordan den rådgivende ingeniørbransjen i praksis skaper en mer kostnadseffektiv gjennomføring av Nasjonal transportplan, og større verdier for samfunnet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

LES OGSÅ: Går inn for fire felts motorvei fra Kristiansand til Stavanger

Forsiden akkurat nå