Over 100 nullutslipps gravemaskiner over 10 tonn i er ute i det norske markedet.
Over 100 nullutslipps gravemaskiner over 10 tonn i er ute i det norske markedet. (Foto: Nasta)

Salget av anleggsmaskiner 8 prosent opp i 2021

Et skikkelig løft i siste kvartal, gjorde at 2021 ble en godt år for de som selger anleggsmaskiner her til lands.

 

–Totalt ble det solgt 4.503 anleggsmaskiner i fjor. Dette ligger godt innenfor estimatene vi hadde for året, sier direktør i MGF Tone Lindberg Grøstad.

20 prosent opp for gravemaskiner på belter

– For den største underkategorien gravemaskiner på belter ser vi i fjerde kvartal en sterk
økning på 20 prosent og vi endte til slutt med 450 solgte gravemaskiner på belter i fjerde kvartal isolert. Gravemaskiner på hjul er uendret fra samme kvartal i fjor. Den andre største undergruppen i fjerde kvartal er hjullastere, men den har en noe lavere vekst med 4 prosent.

For året under ett, er det hjullasterne av de største underkategoriene som har sterkest vekst med 17 prosent, mens både gravemaskiner på belter og minigravere økte med 6 prosent.

Tibakegang på hjul

Av de mindre underkategoriene ble det tilbakegang på gravemaskiner på hjul med -13 prosent, minidumpere med -11prosent og kompaktlastere med – 26 prosent.

Det er også verdt å nevne at det etter 2021 er passert 100 nullutslipps
gravemaskiner over 10 tonn i markedet.

Med unntak av de minste maskinene under 8 tonn og de over 40 tonn, er det vekst i alle vektklassene for gravemaskiner.. Vi ser en sterk vest i klassene 21,1 – 24 tonn (+ 56 prosent), 24,1 – 28 tonn (+ 42 prosent) og 33,1 – 40 tonn (+ 54 prosent). For maskiner mellom 50 og 66 tonn ser vi derimot en tilbakegang på 47 prosent.

Økning for mindre hjullastere

 

For hjullasterne ble det totalt sett en omsetningsøkning for de klassene under 100 hk, mens de mellom 100 og 200 hk har hatt en tilbakegang i 2021. Det er også en og vekst mellom 250 og 500hk.

Også i fjerde kvartal er minigravere på belter tredje største underkategori. Det er
tilbakegang for de minste maskinene (under 2 tonn) og de over 5 tonn, men ellers er det en fin vekst. For 2021 under ett ser vi en fin vekst på de mellom 1,1 – 2 tonn (+15 prosent) og de mellom 2 og 3 tonn (+ 21 prosent). Det er kategorien mellom 1 og 2 tonn som er desidert størst med 415 solgte maskiner som utgjør 44 prosent av alle solgte minigravere.

Nullutslippsmaskiner kommer med i statistikken

Foto: Jørn Wad

MGF-direktør Tone Lindberg Grøstad forteller at det har vært en økende etterspørsel etter å få erfaringstall med nullutslippsmaskiner, og MGF vil fra 2022 også rapportere på dette kriteriet for gravemaskiner på belter over 8,1 tonn.

– Statistikken vil ikke vise om det er batteri, kabel eller kombinasjon batteri/kabel, men
kun ett samlet antall for nullutslipp. Alle maskinene fra MGFs medlemmer er godkjent for
bruk med HVO og det rapporteres derfor ikke fossilfrie alternativer.

–MGFs medlemmer melder om høy aktivitet i markedet, og det er forventet videre vekst i
2022. Det er dog noen bekymringer knyttet til økte leveransetider og priser når man globalt går inn i en post-covid-periode med vekst. Det er allerede varslet økte priser på stål og frakt, noe som kan påvirke våre medlemmer, sier Grøstad.

Forsiden akkurat nå