Biler i kø for å kjøre over Lepsøybrua.
Biler i kø for å kjøre over Lepsøybrua. (Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune)

Såkalt gladmelding: Nordøyveien blir 190 mill billigere

Pressemelding fra Møre og Romsdal: Nordøyveien er ventet å bli 190 millioner kroner billigere enn planlagt.

Gladmeldingen blir presentert for politikerne tirsdag 1. mars i utbyggingsutvalget for bygg og veisaker, i saken om plan og byggeprogram 2022/2023.

Prosjektleder for Nordøyveien, Marianne Nærø, trekker fram ei god kontraktsgjennomføring når hun forklarer hvorfor Nordøyveiprosjektet har et mindre forbruk:

– Vi la ikke opp til at det var den billigste entreprenøren som skulle få jobben, men den som hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Skanska leverte kontrakten som vi vurderte hadde mest merverdi, og det har de nå bevist, både ved at vi delåpnet før tiden, og at vi nå ser at vi har penger til overs. Det er kombinasjonen av den gode kontrakten, riktig bemanning på alle fronter både hos oss og hos entreprenøren, og et godt samarbeid i hele byggeprosessen som er forklaringen, sier Nærø.

Ventet forbruk på 2,15 mrd.

I saksframlegget om plan og byggeprogram 2022/2023, går det fram at summen av disponible midler i 2022 er mer enn 2,3 milliarder kroner, mens ventet forbruk på alle prosjekter i 2022 er på totalt 2,18 milliarder kroner.

«Det gir eit samla, netto mindreforbruk på 122 millionar kroner, om lag 5 prosent av totalramma», skriver fylkeskommunedirektøren i sitt saksframlegg.

Mindreforbruket blir forklart med et større ventet mindreforbruk på Nordøyveiprosjektet på om lag 190 millioner kroner, og et netto merforbruk på alle andre prosjekt på nesten 70 millioner kroner.

«De største ventede merforbrukene i 2022 gjelder skredsikringsprosjektet Korsmyra-Indreeide, fergekaiene Eidsdal-Linge og Sølsnes-Åfarnes, samt gang- og sykkelveien Vindøla-Røv», skriver fylkeskommunedirektøren.

Les også

Forsiden akkurat nå