Saferoad søker nå om å få notert sine aksjer på Oslo Børs.
Saferoad søker nå om å få notert sine aksjer på Oslo Børs. (Foto: Saferoad)

Saferoad går på børs

Saferoad Group melder at de i dag planlegger å ta selskapets aksjer til Oslo Børs. Med utgangspunkt i Norge, har konsernet blitt en av Europas ledende leverandører innen trafikksikringsprodukter.

CEO i Saferoad Group, Morten Holum.
CEO i Saferoad Group, Morten Holum.

Saferoad ble dannet i 2007 som en sammenslåing av  Ørstagruppen og Euroskilt-gruppen.
Ørsta Stålindustrier har røtter tilbake til 1947, mens Euroskilt startet opp i 1985.
I 2008 ble Saferoad kjøpt av Nordic Capital, og gjennom flere strategiske oppkjøp i Norden og Europa har konsernet blitt en ledende leverandør av trafikksikring- og infrastrukturløsninger i Europa med 2 700 ansatte fordelt på 20 land.

Konsernet som nå søker om å notere sine aksjer på Oslo Børs omsetter for tilsammen 5,8 milliader kroner, og leverte i fjor et driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger (EBITDA)  på 478 millioner kroner. Konsernets CEO er Morten Holum, som har jobbet i Saferoad siden 2009.

Selskapet forteller i en melding at de anser det europeiske markedet for infrastrukturinvesteringer som stort, og dat et er ventet betydelig vekst i årene framover. 

Produktutvalget fra Saferoad har økt i takt med antall selskaper som er innlemmet i konsernet, og idag produserer og selger de blant annet vegrekkverk, lysmaster, skilt, vegmerking og arbeidsvarsling.

Oppkjøpet av ViaCon-gruppen i 2010 utvidet produktutvalget til også å omfatte stålrør og kulverter, geosynteter og vann- og avløp.

Forsiden akkurat nå