Med et skikkelig jafs god Løten-jord markerte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen starten på rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum. (Foto: Jarle Skoglund)
Konsernsjef Ståle Rød i Skanske ga en modell av en Cat til statsråd Ketil Solvik-Olsen, maken til den han fikk æren av å kjøre. (Foto: Jarle Skoglund)
SAMSUNG CSC
Det var folksomt på jordet via-avis Myklagaard gjestegård under markeringen på tirsdag. (Foto: Jarle Skoglund)
Denne plakaten viser hvordan den nye firefelten forbi Myklagard vil bli seende ut. (Foto: Jarle Skoglund)
Regionvegsjeg Per Morten Lund ønsket velkommen. (Foto: Jarle Skoglund)
Noe instruksjon måtte til før statsråden kunne overta spakene på 90-tonneren. (Foto: Jarle Skoglund)
248 dekar, eller matjord tilsvarende en hel gard, går tapt med utbyggingen av riksveg 3/25 gjennom Løten. (Foto: Jarle Skoglund)
Den nye vegen vil gi bedre flyt for all trafikk mellom E6 og Østerdalen, samt på tverrforbindelsen Elverum - Hamar. (Foto: Jarle Skoglund)

Så er Skanska igang med rekordkontrakten - men den knappe byggetiden kan bli en utfordring

Med en kontraktsfestet byggetid på to år, har Skanska gitt seg selv den største utfordringen med OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum. Nå er de i gang.

Det som var første «spadetak» på kjempeprosjektet som representerer historiens største vegkontrakt her til lands, ble i går en seremoni som kunne være en hvilken som helst vegåpning verdig. Med  fylkesordfører, ordførere, vegdirektør og en rekke andre prominente gjester på plass, kunne samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen foreta anleggsstarten på prosjektet med en samlet verdi på rundt regnet seks milliarder kroner.

Spaden var for anledningen byttet ut med en 90-tonns Cat-graver, og med den kunne statsråden ta et skikkelig jafs med flott landbruksjord for å markere starten på to års intens anleggstid.

I sin tale poengterte han de positive sidene ved at det ble valgt å gjennomføre prosjektet som en OPS-kontrakt, og ikke minst at det blir billigere enn det som var kostnadsoverslaget.

– Det betyr at vi får mere veg for pengene, samtidig som vi får en bedre veg enn det som det var snakk om å bygge for noen år siden. Og jeg er sikker på at også Skanska kommer til å tjene penger på prosjektet, sa Solvik-Olsen.

 LES OGSÅ: Her ser du vinnerne av den historisk store OPS-kontrakten.

Full trøkk fra dag èn

Nå kjøres det inn store anleggsmaskiner flere steder i Løten og Elverum, og det blir full drift på anlegget allerede fra i dag av, kan prosjektleder Anderas Skrunes i Vassbakk & Stol AS fortelle til veier24. Entreprenørselskapet eies i sin helhet av Skanska, og de skal stå for store deler av anleggsarbeidene på prosjektet.

Prosjektleder Andreas Skrunes i Vassbakk & Stol, er nestkommanderende for prosjektdirektør Ketil Sand i Skanska. Foto: Jarle Skoglund

– Vi angriper åtte ulike steder på strekningen som skal bli 26 km ny veg,

I første omgang er det snakk om å ta av matjord og fjerne vegetasjon. 100 mann var på plass på oppstartmøtet i dag, og de nærmeste dagene vil det rulle inn mellom 50 og 55 store anleggsmaskiner, forteller han.

– Den mest hekstiske anleggsperioden blir fra nå og fram til neste høst, forteller han.

Med seg som underentreprenører har Skanska velkjente aktører som Gjermundshaug AS, TT Anlegg AS og stubbefreser Rolf Einar Bakstad.

 4 millioner kubikkmeter med løsmasser

– Utfordingene ligger først og frem i at dette er et stort prosjekt og kort byggetid. Her blir det ikke mye fjellsprengning, slik det ofte er på norske veganlegg. Derimot skal vi flytte på 4 millioner kubikkmeter med løsmasser.

Fakta om Rv3/Rv25 Løten-Elverum

 

Strekningenligger i Hedmark kommune, og bygges for å forbedre forbindelsen mellom Oslo og Trondheim.

Prosjektet inkluderer:

  • 15 km firefeltsvei, 11 km tofeltsvei
  • 7 km gangvei og sykkelsti
  • ny trafikkstasjon på Ånestad
  • ca. 30 konstruksjoner inklusiv to større viltkrysninger.

Byggetiden er anslått til ca. 2.5 år

Kontrakten er på totalt 5,5 milliarder kroner.

I den summen inngår Skanskas ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde veistrekningen i 20 år.

Til det skal det pimært brukes store gravemaskiner, opp til 90 tonn. Og dumpere av ulike størrelser.

Anderas Skrunes forteller at det på et tidlig stadium ble vurdert å bruke scapere, siden det er snakk om så mye masseforflytting. Imidlertid er jordsmonnet mange steder såpass hardt, at de valgte å gå bort fra det.

Store deler av den nye vegen bygges i jomfruelig terreng, men noen krysspunkter vil gjøre at trafikken nok til en viss grad vil bli berørt.

 LES OGSÅ: Nå kommer OPS-kontrakt verdt 4 milliarder kroner.

Forsiden akkurat nå