Byggeleder for Statens vegvesen,  Hege Gran-Henriksen,
Byggeleder for Statens vegvesen, Hege Gran-Henriksen, (Foto: Dagrunn Husum, Statens vegvesen)

Så er anleggsarbeidene mellom Fornebukrysset og Strand i gang

I dag startet Statens vegvesen og Skanska Norge de forberedende anleggsarbeidene på strekningen Fornebukrysset og Strand. Formålet med disse arbeidene er å forberede og frigjøre areal til at ny E18 senere skal bygges i dagens veitrasè.

Anleggstarten på entreprisen ble formelt satt i gang ved at gravmaskinfører Sten Johannessen fra Skanska Norge startet gravingen på det som skal bli anleggsvegen mellom Eilif Dues vei og Riiser Larsens vei i Bærum kommune. Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Arbeidene på den forberedende entreprisen vil pågå fram til 2023. Innen den tid skal det bygges ny midlertidig E18 slik at trafikken, som i dag er rundt 90 000 kjøretøy pr. døgn, kan flyttes ut til sidene.

Det skal også rives rundt 140 hus og andre bygninger, trær skal felles og store mengder kabler, vann og avløpsanlegg skal legges om samt at det skal monteres fire midlertidige bruer over E18.

Deler av arbeidet krever også at grunnen forsterkes samt at noe berg må sprenges bort. Alt dette skal skje mens E18 holdes åpen for trafikk.

Da er de første anleggsmaskinene i gang på storutbyggingen av E18 gjennom Bærum Foto:  Dagrunn Husum, Statens vegvesen)

Utfordringer knyttet til støy, støv og trafikk

– Vi er i startgropa på noe som skal bli veldig bra, og jeg er veldig glad for at vi nå er i gang med arbeidet. Men vi skal ikke legge skjul på at det er utfordringer, særlig knyttet til trafikkavvikling og støy og støv i perioder for de som bor og ferdes i området.

Det sa Statens vegvesens byggeleder Hege Gran-Henriksen, som trakk fram sikkerhet for både naboer, trafikanter og de som skal ha sitt daglige arbeid på anlegget som særlig viktig.

Med seg i sekken hadde byggeleder Gran-Henriksen en murstein som hun overrakte til vararordfører i Bærum kommune, Siv Wikan, som symbol på at vi skal rive mye og også bygge opp mye.

Stolt og ærbødig konsernsjef

Skanska Norges konsernsjef, Ståke Rød Foto: Dagrunn Husum, Statens vegvesen

Konsernsjef i Skanska Norge AS, Ståle Rød takket for tilliten og uttrykte samtidig ærbødighet overfor særlig naboer til anlegget som skal leve med støy og støv i mange år framover.

– Jeg er oppriktig stolt av å få være med på å realisere byggestart på et veldig stort og komplisert infrastruktursprosjekt. Det blir krevende for de som bor her og for oss som skal jobbe her. Men sammen skal vi få dette på plass, sa han.

 

Forsiden akkurat nå