Utvidelse av riksveg 4 mellom Amundrud og Lygna pukkverk kan bli utlyst tidlig på nyåret. Atskillig større oppdrag venter senere. (Ill.: Statens vegvesen)
Utvidelse av riksveg 4 mellom Amundrud og Lygna pukkverk kan bli utlyst tidlig på nyåret. Atskillig større oppdrag venter senere. (Ill.: Statens vegvesen)

Rv 4 bygges ut for over to milliarder

Vegvesenet har sendt ut veiledende kunngjøring om entreprenørarbeid for mer enn to milliarder kroner. Arbeidet skal utføres på riksveg 4 på Hadeland. Første entreprise blir trolig lyst ut tidlig på nyåret.

Utbyggingen av riksveg 4 omfatter til sammen 16,7 kilometer fordelt på tre parseller: Lygna sør, Gran grense-Jaren og Roa-Gran grense. I følge Vegvesenets overslag vil summen av entreprenørarbeidet på disse parsellene ligge mellom 2,2 og 2,7 milliarder kroner.

Lygna sør står først for tur. Det er den korteste og billigste av de tre parsellene. Den omfatter 3,4 km av riksveg 4 mellom Jaren og Lygna i Gran kommune. Jaren er kommunesentret, Lygna er et kryss hvor fylkesveg 180 tar av fra riksveg 4.

Ytterpunktene for den 3,4 km lange parsellen heter Amundrud og Lygna pukkverk. På to tredjedeler av denne strekningen får riksveg 4 helt ny trasé, på den siste tredjedelen skal nåværende veg utbedres.

 

Tre og fire felt

Vegen går i stigning mot nord på hele strekningen. Det blir derfor sammenhengende forbikjøringsfelt i nordlig retning. På en kilometer blir det også forbikjøringsfelt i sørlig retning. Vegbredden blir 14,5 meter der det er tre felt og 16,5 meter der det er fire felt. Det blir midtdeler og belysning på hele strekningen.

Forutsetningen for at  denne jobben kan utlyses over nyttår er at Stortinget gir grønt lys for prosjektet i løpet av høsten. Hvis det skjer, blir arbeidet på neste parsell lyst ut 1. kvartal neste år. Den er 9,3 km lang og går gjennom den sørlige delen av Gran kommune. En 1,7 km lang tunnel utenom tettstedet Gran inngår i parsellen. Hvis det går som Vegvesenet håper, blir strekningen klar til bruk i løpet 2016.

 

Entreprenørsamling 1. november

Framdriften er mer usikker når det gjelder den sørligste parsellen. Den ligger nord i Lunner kommune og er 4,2 km lang. Reguleringsplanen er ikke vedtatt. Vegvesenet regner med at anleggsstart tidligst kan finne sted i 2016, men sannsynligvis ikke før 2017. I så fall blir parsellen klar til bruk i 2019-2020.

På de to sørligste parsellene får riksveg 4 motorvegstandard med fire felt og en total bredde på 20 meter.

I forbindelse med den veiledende kunngjøringen inviterer Vegvesenet til entreprenørsamling 1. november. Hit blir også lokalpolitikere invitert. Hensikten er å informere om oppdragene som skal lyses ut og om fasiliteter på Hadeland. Vegvesenet er også interessert i å bli informert om situasjonen på anleggsmarkedet i en tid hvor kampen om entreprenørenes oppmerksomhet er hard.

 

Forsiden akkurat nå