Rv 36 i Telemark blir utbedret

En strekning på vel 7 kilometer av riksveg 36 i Telemark skal bygges helt om. Oppdraget blir en totalentreprise. Anbudsfristen er derfor romslig, entreprenørene kan regne helt til 23. mai.

I denne svingen kjørte en lastebil ut nylig. Den nye vegen skal gå i en mye slakere sving gjennom en skjæring.
I denne svingen kjørte en lastebil ut nylig. Den nye vegen skal gå i en mye slakere sving gjennom en skjæring. Bilde: Google
Anders Haakonsen
22. feb. 2016 - 13:11

Strekningen som skal utbedres går mellom Slåttekås i Nome kommune og Årnes i Sauherad. Her følger vegen vestsiden av Norsjø.

Vegen er svingete og trafikkfarlig, dessuten er overbygningen dårlig, det samme er tilbudet til myke trafikanter. Nå skal det bli ny overbygning og sammenhengende gang/sykkelveg på hele strekningen.

- Vi har valgt totalentreprise fordi det er et hensiktsmessig prosjekt, og fordi det har kommet signaler fra politisk hold om at man ønsker å få denne strekningen ferdig fort. Når vi utlyser prosjektering og bygging samtidig, sparer vi noen måneder, sier prosjektleder Svein Andres Tovslid.

 

Slakere svinger og bedre lys

- Hvilke kort er lagt for dem som skal prosjektere?

- Reguleringsplanen ligger til grunn. Hvis man vil legge vegen utenfor det regulerte området, må planen opp til ny behandling. Det vil ta for mye tid.

- Hvorfor regner dere med færre ulykker når vegen blir ombygd?

- En viktig grunn til ulykkene er skarpe svinger på deler av strekningen. De vil bli fjernet. Dessuten vil den nye vegen få forsterket midtoppmerking, og det blir veglys på hele strekningen. Nå oppstår det ofte farlig situasjoner på grunn av elg. De vil bli lettere å oppdage når det kommer veglys.

 

Høsten 2018

- Når blir den nye vegen ferdig?

- Høsten 2018. Mer nøyaktig kan vi si det ennå. Tidspunkt for ferdigstillelse er et av tildelingskriteriene.

- Hvordan vi trafikantene merke anleggsarbeidet?

- Det kan hende at deler av vegen vil bli lysregulert i anleggstiden, men vi godtar bare at en strekning blir lysregulert om gangen, sier Svein Andres Tovslid.

Den nye vegen blir 7 150 meter lang. Ca. 200 meter vil gå i tunnel. Ny vegbredde i dagen blir 8,5 meter. Feltene blir 3,25 meter brede, skuldrene en meter.

Gang/sykkelvegen skal gå på den siden hvor det er mest behov for den. For å oppnå det, skal den krysse kjørebanen tre steder.

Reguleringsplanen for den nye vegen er lagd av Statens vegvegen i egenregi.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.