Slik kan det bli seende ut med firefelts vei. To av feltene blir sambruksfelt.
Slik kan det bli seende ut med firefelts vei. To av feltene blir sambruksfelt. (Statens vegvesen)

Ruster opp Presterødbakken i Tønsberg for over 200 millioner kroner

Ruster opp flaskehals

Presterødbakken preges i dag av forsinkelser, spesielt i rushtiden. Samferdselsdepartementet melder nå at finansieringen av 500 meter firefelts vei i området nå er på plass.

I prosjektet ligger også at Presterødkrysset også bygges om fra lyskryss til rundkjøring, samt en 930 meter lang gang- og sykkelvei mellom Presterødkrysst og Olsrødkrysset. 

– Kryssløsningen ved Presterødbakken gir i dag redusert kapasitet, og det mangler gang- og sykkelvei mellom Presterødkrysset og Olsrødkrysset. Flere trafikkulykker med lettere skader på strekningen de siste ti årene tilsier at noe måtte gjøres. Forbedringene som de foreslåtte tiltakene medfører er også viktige for videre utvikling av næringsområdet Kilen. Det legges til rette for bedre trafikkavvikling og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, både personbil- og næringstransport, kollektivtransport, syklende og gående, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding. 

Prosjektet er beregnet til å koste 226 millioner kroner, og skal finansieres med fylkeskommunale midler og bompenger. 

Presterød ligger vest for Tønsberg sentrum. Foto: Google Maps

Forsiden akkurat nå