Opprettelsen av interimselskapet Nye veier og oppnevnelsen av det midlertidige styret i veiselskapet ble i dag markert med marsipankake på samferdselsministerens møterom. Fra venstre styremedlem Dag Morten Dalen, styreleder Rolf  G. Roverud, samferdselsministeren, styermedlem Eli Giske og styremedlem Harald V. Nikolaisen. Styremedlem Siri B. Hatlen var forhindret fra å være til stede.
Opprettelsen av interimselskapet Nye veier og oppnevnelsen av det midlertidige styret i veiselskapet ble i dag markert med marsipankake på samferdselsministerens møterom. Fra venstre styremedlem Dag Morten Dalen, styreleder Rolf G. Roverud, samferdselsministeren, styermedlem Eli Giske og styremedlem Harald V. Nikolaisen. Styremedlem Siri B. Hatlen var forhindret fra å være til stede.

Roverud blir styreleder i det nye vegselskapet

 

Fakta om styremedlemmene

Rolf G. Roverud (født 1958) har lang ledererfaring fra flere sektorer, også samferdselssektoren. Han har tidligere blant annet vært konsernsjef i Scana Industrier ASA, visekonsernsjef i NSB AS og direktør for NSB Persontog og direktør i Saga Petroleum. Roverud har vært styreleder og styremedlem i en rekke konserninterne selskaper og er i dag styremedlem i Flytoget AS og Kolumbus AS, samt medlem av valgkomiteen for Entra ASA. Han driver i dag egen rådgivnings- og konsulentvirksomhet. Roverud har bred erfaring med omstilling og oppbygging av virksomhet innen flere sektorer og har arbeidet med organisasjons-, strategi- og forretningsutvikling i både statlige og privateide selskaper.

Dag Morten Dalen (født 1966) er prorektor ved BI og har tidligere vært professor og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi, BI. Dalen har lang forsker- og ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren. Han har gjennomført flere rådgivnings- og konsulentoppdrag, blant annet for departementer og private selskaper. Dalen er tidligere styremedlem ved BI (ansattvalgt representant), medlem av flere vitenskapelige komiteer og har deltatt i offentlige kommisjoner og utvalg. Dalen har bred samfunnsøkonomisk kompetanse og arbeider spesielt med temaer innen markedsregulering og kontraktsøkonomi. Han har også erfaring med kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter.

Eli Giske (født 1964) har arbeidet som finansdirektør (CFO) i både delstatlige og børsnoterte selskaper. Hun er tidligere CFO i EDB Business Partner ASA, Birdstep Technology ASA, ErgoGroup AS og EVRY ASA. Giske driver i dag egen virksomhet med fokus på prosjektledelse og management for hire- og styreoppdrag. Hun har styreerfaring fra flere sektorer og er i dag styreleder i Espire AS og styremedlem i Eidsiva Vekst AS. Giske har tidligere vært nestleder i Baneservice AS, styremedlem i IKT Norge AS, Powel ASA og en rekke konserninterne styrer. Giske har bred erfaring med ledelse og prosesser knyttet til omstilling, forhandlinger, strategisk utvikling og virksomhetsstyring.

Siri B. Hatlen (født 1957) har bred styreerfaring, både som styreleder og styremedlem i en rekke statlige og privateide selskaper. Hatlen er i dag blant annet styreleder i Entra ASA, Sevan Marine ASA, Ungdoms-OL og Teknologirådet samt styremedlem i Eksportkreditt AS og Norske Skog ASA. Hun har bred ledererfaring fra ulike sektorer, blant annet som adm. dir. for Oslo Universitetssykehus, konserndirektør i Statkraft og fra prosjektledelse i Statoil. Hatlen har betydelig erfaring med omstilling og etablering av virksomheter, blant annet som styreleder i Helse Øst RHF og Lånekassen, styremedlem i OSL AS, Helsebygg Midt-Norge og flere interimstyrer. Hun har bred kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse. Hatlen er også medlem av regjeringens produktivitetskommisjon.

Harald V. Nikolaisen (født 1967) har lang ledererfaring innenfor prosjektrettede virksomheter. Han er i dag adm.dir. i Statsbygg og har tidligere bl.a. vært utbyggingsdirektør og utbyggingssjef for Stor-Oslo i Jernbaneverket. Nikolaisen har også erfaring fra Norsk Hydro ASA, Dovre International AS og Statoil. Nikolaisen er leder for styringsgruppen ”Charter for en skadefri byggenæring” og har deltatt i en rekke faglige forsknings- og utviklingsprosjekter innen prosjektgjennomføring

Oslo (NTB):  Han har en rekke styreverv bak seg, mens han til daglig driver rådgivings- og konsulentvirksomhet.

– Jeg har lagt vekt på at styreleder har erfaring med større omstillingsprosesser, bred ledererfaring og god kjennskap til samferdselssektoren, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en uttalelse mandag.

Øvrige styremedlemmer er Dag Morten Dalen, Eli Giske, Siri B. Hatlen og Harald V. Nikolaisen.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har fått et godt sammensatt og kompetent styre som er tilpasset selskapets oppgaver og karakter, sier Solvik-Olsen.

Det nye vegselskapet ble formelt stiftet mandag 4. mai og har som formål å øke farten og effektiviteten i norsk vegutbygging. Samferdselsdepartementet satser på at selskapet skal være operativt fra 1. januar 2016.

Styret som ble presentert mandag er i et interimsselskap, men styremedlemmene er rekruttert for å fortsette i sine verv etter at interimsperioden er over. (©NTB)

Forsiden akkurat nå