Ny veg sett mot vest: Ill: Statens vegvesen
Ny veg ved Lauplandsvågen og Vatnalandsvatnet. Ill: Statens vegvesen
Ill: Statens vegvesen
Ill: Statens vegvesen

Rogfast: 11,4 mrd skal hentes inn med bompenger i 20 år

Statens vegvesen mener at 300 kroner er en akseptabel pris for bompengeavgiften på Rogfast.

Rogfast-fakta

  • E39 Rogfast består av en cirka 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel mellom Harestad i Randaberg og Laupland i Bokn.
  • I tillegg skal det bygges en rundt fire kilometer lang tunnelarm til Kvitsøy, samt kryss og veg i dagen i de tre kommunene.
  • Rogfast blir verdens lengste og dypeste (390 meter under havoverflaten) vegtunnel.
  • Prisen på Rogfast er beregnet til 14,2 milliardar kroner.

I forbindelse med at Statens vegvesen nå sendes ut sin finansieringsanalyse for Rogfast er det klart at bomavgiften vil ligge på hele 300 kroner for personbiler for hver passering, mens avgiften for tunge kjøretøy blir på 900 kroner. Samlet nedbetalingtid er da satt til 20 år.

– Dette er nok en merkedag for Rogfast-prosjektet. Vi ser at det lar seg gjere å bompengefinansiere Rogfast med en nedbetalingstid på 20 år, sier prosjektleiar i Statens vegvesen, Tor Geir Espedal.

 

Pris: 14,2 milliader kroner

Prosjektet har i dag et kostnadsoverslag på 14,2 milliarder kroner, men ifølge Statens vegvesen trenger dette ikke å bli det endelige tallet siden planfasen ikke ennå er ferdig.

Planen er at Staten skal bidra med ca 2,8 milliarder kroner, mens det resterende, ca 11,4 milliarder kroner, skal dekkes av av bilistene gjennom bompenger. Rogaland fylkeskommune forutsettes å stille garanti for lånet i bompengeselskapet på 16 milliarder kroner.

Nå\ skal finansieringsanalysen ut på lokalpolitisk høring til kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Tysvær, Haugesund, Karmøy, Bokn og Finnøy. Så er det fylkestingets tur å uttale seg om saken som er planlagt til møtet 9.-10. juni.

 

Til Stortinget i 2016

- Når vedtaket er gjort i fylkestinget i juni blir Rogfast-dokumentene sendt til ekstern kvalitetssikring (KS2). Alle prosjekt til over 750 millionar kroner må gjennom ein slik sjekk, forteller prosjektleiar Espedal.

Om denne prosessen går som planlagt, kan Rogfast bli behandlet i Stortinget våren 2016. I så fall kan det bli byggestart mot slutten av 2016, og åpning av Rogfast i 2024.

 

Forsiden akkurat nå