Rogaland kommer med to nye driftskontrakter for fylkesveiene
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund)

Rogaland kommer med to nye driftskontrakter for fylkesveiene

Til sammen over 920 kilometer vei.

Det er indre Rogaland det gjelder i disse to kontraktene.

Først Driftskontrakt veg 1105 Indre Ryfylke 2021-2026, som handler om fylkesveier i Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Hjelmeland og Ullensvang kommuner. Kontrakten har opsjon på ett år ekstra.

Veinettet er på vel 466 kilometer (inkludert snaue 12 kilometer i Vestland fylke) og drøye 21 kilometer gang- og sykkelvei.

Frist for å gi tilbud på denne kontrakten er 8. mars.

Driftskontrakt veg 1102 Høgsfjord 2021-2026 omfatter fylkesveier i Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland kommuner. Også her er det opsjon på ett år.

Veinettet er på nesten 454 kilometer, inkludert 21 kilometer gang- og sykkelvei. ÅDT er på 10.500 på det meste.

Frist for å gi tilbud på denne kontrakten er 22. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå