Konkurransen om ny fylkesvei 47 Karmsundgata ble avlyst i fjor, men nå vil fylket leie inn prosjektledere til å håndtere blant annet dette prosjektet.
Konkurransen om ny fylkesvei 47 Karmsundgata ble avlyst i fjor, men nå vil fylket leie inn prosjektledere til å håndtere blant annet dette prosjektet. (Illustrasjon: Asplan Viak)

Fylkesveiprosjekter mangler ledere

Rogaland har hastverk med å leie inn prosjektledere for fylkesveiprosjekter

Fylkeskommunen hasteutlyser tre prosjektlederkontrakter - ni dager fra utlysning til tilbudsfrist - mangler cirka 40 stillinger for å fylle bemanningsplanen.

11. desember i år offentliggjorde Rogaland fylkeskommune hele tre konkurranser der de vil leie inn prosjektledere for å håndtere en rekke fylkesveiprosjekter.

Og det haster: I alle utlysingene er tilbudsfristen satt til 20. desember.

Og dessuten vil fylkeskommunen ha folk på plass fort: For alle tre kontraktene er startdato satt til 6. januar. Beregnet varighet er ut juli måned i 2020.

Les også

Prosjektleder som skal avslutte to fylkesveiprosjekter

Her søker Rogaland fylkeskommune først og fremst hjelp til oppfølging og avslutning av to pågående prosjekter. Begge er i avslutningsfasen og den innleide prosjektlederen skal blant annet håndtere sluttoppgjørene.

De to prosjektene er:

  • Fylkesvei 780 Padlane-Klovning i Tysvær kommune (900 meter gang- og sykkelvei som åpnet 13. desember i år)
  • Fylkesvei 511 Åsebøen-Stangeland (trafikksikkerhetsprosjekt på Karmøy som åpnet 23. mai i år)
Les også

Prosjektleder til to prosjekter på fylkesvei 47

Den innleide prosjektlederen skal hovedsakelig være knyttet til arbeidsoppgaver i seksjonen Planlegging og utbygging Haugalandet og prosjekter på Haugalandet.

Prosjektlederen skal primært håndtere disse to prosjektene:

Les også

Prosjektleder for tunneloppgradering i nord-Rogaland

Denne prosjektlederen vil få oppdrag på Haugalandet og andre deler av nord-Rogaland. Hovedsakelig gjelder jobben å følge opp prosjekteringen og lage konkurransegrunnlag for oppgradering av fylkesveitunneler i Nord-Rogaland.

Verdien for hver av disse tre kontraktene er anslått til 1,7 millioner kroner eks. mva.

For alle kontraktene gjelder også at oppdragsgiver har rett til å forlenge kontrakten med ytterligere tre måneder.

Les også

Hvor mange ansatte er det som mangler? 

Veier24 har forsøkt å kontakte Rogaland fylkeskommune for å få svar på disse spørsmålene:

  • Er fylkeskommunen i ferd med å lyse ut flere slike stillinger?
  • Henger utlysningene sammen det Veier24 har skrevet om tidligere; at fylkesveiprosjekter er blitt avlyst fordi det ikke finnes kapasitet til å håndtere utlysinger og  prosjektledelse?
  • Har ikke Rogaland fylkeskommune tilstrekkelig antall ansatte på plass for å håndtere ledelsen av pågående veibyggingskontrakter?

Fylket: Har hatt kapasitetstap

På e-post har vi i dag fått dette svaret fra avdelingssjef Astrid Eide i Rogaland fylkeskommune:

«I Rogaland har vi en bemanningsplan på 208 stillinger. Pr. nå har vi fått overført ca. 130 stk. fra Statens vegvesen, mens ca. 30-40 stillinger er under tilsetting/tilsatt eksternt. Selv om vi ikke oppfyller hele bemanningsplanen ved årsskiftet, mener vi at vi er godt rustet til i overta oppgavene.

I en overgangsfase ser vi imidlertid at det kan være hensiktsmessig med noe økt kapasitet på prosjektledelse og da erfarne prosjektledere. Det er derfor disse stillingene er innleide konsulenter og er begrenset i tid. Slik vi ser det nå har vi ikke planer om å lyse ut flere stillinger, men heller jobbe videre med å få fylt opp bemanningsplanen vår. Vi har erfart at den omstillingsprosessen sektoren har vært i den siste tiden, har gitt et kapasitetstap. Dette har blant annet medført at medarbeidere har sluttet, med den konsekvens at noen prosjekter har blitt utsatt. Det er nettopp for å få opp kapasiteten igjen at vi ønsker å tilsette disse prosjektlederne i en overgangsfase,» skriver Eide i e-posten.

Fristen for å gi tilbud er altså 20. desember for alle de tre kontraktene.

Les også

Forsiden akkurat nå