PROSJEKTER

Rogaland har hastverk med å leie inn prosjektledere for fylkesveiprosjekter

Fylkeskommunen hasteutlyser tre prosjektlederkontrakter - ni dager fra utlysning til tilbudsfrist - mangler cirka 40 stillinger for å fylle bemanningsplanen.

Illustrasjon: Asplan Viak
16. des. 2019 - 14:07

11. desember i år offentliggjorde Rogaland fylkeskommune hele tre konkurranser der de vil leie inn prosjektledere for å håndtere en rekke fylkesveiprosjekter.

Og det haster: I alle utlysingene er tilbudsfristen satt til 20. desember.

Og dessuten vil fylkeskommunen ha folk på plass fort: For alle tre kontraktene er startdato satt til 6. januar. Beregnet varighet er ut juli måned i 2020.

Les også

Prosjektleder som skal avslutte to fylkesveiprosjekter

Her søker Rogaland fylkeskommune først og fremst hjelp til oppfølging og avslutning av to pågående prosjekter. Begge er i avslutningsfasen og den innleide prosjektlederen skal blant annet håndtere sluttoppgjørene.

De to prosjektene er:

  • Fylkesvei 780 Padlane-Klovning i Tysvær kommune (900 meter gang- og sykkelvei som åpnet 13. desember i år)
  • Fylkesvei 511 Åsebøen-Stangeland (trafikksikkerhetsprosjekt på Karmøy som åpnet 23. mai i år)
Les også

Prosjektleder til to prosjekter på fylkesvei 47

Den innleide prosjektlederen skal hovedsakelig være knyttet til arbeidsoppgaver i seksjonen Planlegging og utbygging Haugalandet og prosjekter på Haugalandet.

Prosjektlederen skal primært håndtere disse to prosjektene:

Les også

Prosjektleder for tunneloppgradering i nord-Rogaland

Denne prosjektlederen vil få oppdrag på Haugalandet og andre deler av nord-Rogaland. Hovedsakelig gjelder jobben å følge opp prosjekteringen og lage konkurransegrunnlag for oppgradering av fylkesveitunneler i Nord-Rogaland.

Verdien for hver av disse tre kontraktene er anslått til 1,7 millioner kroner eks. mva.

For alle kontraktene gjelder også at oppdragsgiver har rett til å forlenge kontrakten med ytterligere tre måneder.

Les også

Hvor mange ansatte er det som mangler? 

Veier24 har forsøkt å kontakte Rogaland fylkeskommune for å få svar på disse spørsmålene:

  • Er fylkeskommunen i ferd med å lyse ut flere slike stillinger?
  • Henger utlysningene sammen det Veier24 har skrevet om tidligere; at fylkesveiprosjekter er blitt avlyst fordi det ikke finnes kapasitet til å håndtere utlysinger og  prosjektledelse?
  • Har ikke Rogaland fylkeskommune tilstrekkelig antall ansatte på plass for å håndtere ledelsen av pågående veibyggingskontrakter?

Fylket: Har hatt kapasitetstap

På e-post har vi i dag fått dette svaret fra avdelingssjef Astrid Eide i Rogaland fylkeskommune:

«I Rogaland har vi en bemanningsplan på 208 stillinger. Pr. nå har vi fått overført ca. 130 stk. fra Statens vegvesen, mens ca. 30-40 stillinger er under tilsetting/tilsatt eksternt. Selv om vi ikke oppfyller hele bemanningsplanen ved årsskiftet, mener vi at vi er godt rustet til i overta oppgavene.

I en overgangsfase ser vi imidlertid at det kan være hensiktsmessig med noe økt kapasitet på prosjektledelse og da erfarne prosjektledere. Det er derfor disse stillingene er innleide konsulenter og er begrenset i tid. Slik vi ser det nå har vi ikke planer om å lyse ut flere stillinger, men heller jobbe videre med å få fylt opp bemanningsplanen vår. Vi har erfart at den omstillingsprosessen sektoren har vært i den siste tiden, har gitt et kapasitetstap. Dette har blant annet medført at medarbeidere har sluttet, med den konsekvens at noen prosjekter har blitt utsatt. Det er nettopp for å få opp kapasiteten igjen at vi ønsker å tilsette disse prosjektlederne i en overgangsfase,» skriver Eide i e-posten.

Fristen for å gi tilbud er altså 20. desember for alle de tre kontraktene.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.