Risikoanalysene i Region øst hadde mangler i alle trinn, melder Vegtilsynet.
Risikoanalysene i Region øst hadde mangler i alle trinn, melder Vegtilsynet.

Risikoanalysene for vegtunneler for dårlige

Region øst sine risikoanalyser av vegtunneler er ikke utarbeidet i samsvar med krav som er satt . Det er konklusjonen til Vegtilsynet i en tilsynssak der risikoanalyser for 29 tunneler ble undersøkt.

Norske vegtunneler skal ifølge tunnelsikkerhetsforskriften innen 2019 oppgraderes for å sikre lavest tillatte sikkerhetsnivå. Grunnlaget for å komme fram til de riktige tiltakene legges i risikoanalysene som Statens vegvesen i samsvar med den samme forskriften er pålagt å utføre.

- Det er viktig å kartlegge tunnelene på forhånd slik at tiltakene blir riktige og at en ikke kommer i en situasjon der tunnelene ikke oppfyller minste tillatte sikkerhetsnivå, sier direktør i Vegtilsynet, Trude Tronerud Andersen.

Risikoanalysene i Region øst hadde mangler i alle trinn, fra beskrivelse av bakgrunn og formål til metodevalg, vurderingskriterier, identifikasjon av sikkerhetsproblemer, vurdering av sannsynlighet og konsekvens, evaluering av risiko mot kriteriene og foreslåtte tiltak.

Resultatet kan være manglende sikkerhetstiltak, feil sikkerhetstiltak og at en for relativt like tunneler får ulike sikkerhetstiltak.

Forsiden akkurat nå