Her i Ølen blir det store masseuttak. Den smale gang/sykkelvegen skal utvides til 3,5 meters bredde, og det blir en halvannen meter bred rabatt mot kjørebanen.
Her i Ølen blir det store masseuttak. Den smale gang/sykkelvegen skal utvides til 3,5 meters bredde, og det blir en halvannen meter bred rabatt mot kjørebanen. (Bilde: Google)

Risa leder i Vindafjord

Risa vil ha 75,5 millioner kroner for å legge gang/sykkelveg langs E134 i Vindafjord kommune i Rogaland. Det er det laveste av fem anbud på jobben.

 

Risas konkurrenter er Bertelsen & Garpestad (78,5 mill.), Vassbakk & Stol (80,4 mill.), Mesta (90,5 mill.) og det lokale firmaet Bjarne Nordtveit (99,3 mill.).

Gang/sykkelvegen skal gå mellom tettstedene Ølen og Ølensvåg, en strekning på 3,3 km. Bredden blir stort sett 3,5 meter, inkludert skuldre. Noen steder blir det en kombinasjon av gang/sykkelveg og adkomstveg til privare eiendommer. Her økes bredden til 4 meter.

Avstanden til kjørebanen blir 3 meter, bortsett fra gjennom Ølen. Her er det en smal gang/sykkelveg i dag. Den skal utvides til 3,5 meters bredde, men avstanden mellom den og kjørebanen blir bare 1,5 meter.

Vegen går delvis i sidebratt terreng. Til sammen 4 100 kvm støttemurer av naturstein skal bygges. For å få plass til g/s-vegen skal 32 600 kbm jord flyttes og 8 000 kbm fjell sprenges

Det skal også støpes to fotgjengerunderganger og kort bru. 7 busslommer skal etableres.

I entreprisen inngår etablering av avløpsanlegg for kommunen og vannledning for Ølen vassverk. Til sammen blir det 3 350 meter ledninger. Dessuten skal det legges kabler for flere kabeleiere.

Constrada fra Bergen har prosjektert gang/sykkelvegen, som skal være ferdig om to år fra i dag. Den blir finansiert gjennom Haugalandspakken, som består av ca. 50 delprosjekter.

Forsiden akkurat nå