Den 630 meter lange Skottunnelen er den lengste av de fem tunnelen som skal utbedres. Bildet viser østre portal bak et solid "rasnett". (Foto: Google)
Den 630 meter lange Skottunnelen er den lengste av de fem tunnelen som skal utbedres. Bildet viser østre portal bak et solid "rasnett". (Foto: Google)

Risa leder i Hjelmeland

Det er stor uenighet blant elektroentreprenørene om hvor mye de skal ha for å oppgradere fem tunneler i Hjelmeland kommune. Det laveste anbudet, som er på 28,44 millioner kroner, er gitt av Risa fra Hå.

Mesta har gitt et anbud på 30,34 mill. og er den eneste som er i nærheten av Risa. Tom Staurbakk fra Bodø er nr. tre med 38,73 mill. fulgt av Eltel Networks fra Oslo (39,52 mill.) og Scanmatic Eleektro fra Arendal (44,02 mill.).

De fem tunnelene inngår i riksveg 13. De ligger mellom Nesvik og Vindsvik på nordsiden av Jøsenfjorden. Strekningen er ikke stort mer enn tre km lang, og tunnelene er heller ikke lange. Bare en av dem er lenger enn 500 meter. Den er dermed den eneste av de fem som tunneldirektivet gjelder for.

Skottunnelen er navnet på den lengste tunnelen. Den er 630 meter lang. De øvrige fire har en samlet lengde på 840 meter. Den lengste av disse er 290 meter lang.

Skottunnelen skal utrustes med belysning, nødkiosker, styringssystemer og komunikasjon med Vegtrafikksentralen. I de fire andre blir det bare montert belysning. Ingen av de fem tunnelene har belysning i dag.

Strekningen Nesvik-Vindsvik er skiltet med fri høyde på 4,3 meter. Den som får kontrakten skal strosse tunnelene der det er nødvendig slik at fri høyde kan økes til 4,6 meter. Videre skal en del av PE-skummet i tunnelene sikres med sprøytebetong, og behovet for fjellsikring skal vurderes.

Oppdraget omfatter også etablering av gjennomgående kabelgrøft i tunnelene og dagstrekningene mellom dem. Arbeidet blir fullført ca. åtte måneder etter anleggstart.

Forsiden akkurat nå