Kirkerheitunnelen er bare 835 meter, men skal allikevel rehabiliteres for nærmere 50 millioner kroner.
Kirkerheitunnelen er bare 835 meter, men skal allikevel rehabiliteres for nærmere 50 millioner kroner. (Bilde: Google)

Risa lavest på tunneljobb i Mandal

Risa AS ligger med et tilbud på 45,5 milliober kroner best an til å få rehabiliteringen av den 835 meter lange lange Kirkeheitunnelen

Totalt fire entreprenører har lagt inn anbud på jobben hvor Mandalstunnelen skal gjennomgå full oppgradering i henhold til det nasjonale tunnelrehabiliteringsprogrammet som Statens vegvesen gjennomfører. 

I tillegg til Risa AS, er også TT Anlegg AS (48,8 mill kr), Scanmatic Elektro AS (52,4 mill kroner) og AF Gruppen (60,6 mill kroner) med i konkiurransen.

Sikkerheten i tunnelen skal bedres, spesielt i forhold til brannsikkerhet og trafikkulykker og å møte kravene om at riksvegtunneler skal oppfylle kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften innen fastsatt frist i 2019. I Kirkhei-tunnelen skal det gjøres flere tiltak.

  • Det blir satt opp fjernstyrte bommer utenfor tunnelen for stans av trafikk. Disse kombineres med røde blinklys-signaler og kameraovervåkning av innkjøringssoner tunnel. I tillegg etableres variabel skilting til bruk ved ev. trafikkomlegginger som følge av stengt tunnel i nærliggende kryss. Trafikkstyring fra Vegtrafikksentralen.
  • Høydehindre i dagsone foran begge tunnelender.
  • Ledelys / evakueringslys på tunnelvegg gjennom hele tunnelen. Dette kombineres med skilting av korteste rømningsveg.
  • Nye nødskap (telefon og brannslokningsapparater) monteres i tunnelen og ved de nye tekniske byggene.

Det skal også utføres elektroarbeid som ny og bedre strømforsyning, ny og bedre belysning og reservebelysning. I tillegg skal alt av elektriske

Forsiden akkurat nå