Kontrakten skrives under av Kato Risa, regionleder Jæren fra Risa AS (t.h.)og prosjektleder Jan Helge Egeland fra Statens vegvesen (t.v.)
Kontrakten skrives under av Kato Risa, regionleder Jæren fra Risa AS (t.h.)og prosjektleder Jan Helge Egeland fra Statens vegvesen (t.v.) (Bilde: Lars Helge Rasch, Statens vegvesen)

Risa AS skal rehabilitere E39 Kirkehei-tunnelen

Statens vegvesen har i dag inngått kontrakt med Risa AS på hovedentreprisen for rehabilitering av Kirkehei-tunnelen på E39 i Mandal. Kontrakten er på om lag 39 millioner kroner.

Arbeidene starter utenfor Kirkeheitunnelen i juni og inne i tunnelen etter at Skalldyrfestivalen er over. Tunnelen stenges for trafikk 1. september og fram til første uken av november.

Det er i første rekke mye elektroarbeid som skal gjøres inne i tunnelen. Det kommer blant annet nye kabelstiger og kabler, rør, lys nødstasjoner, skilt overvannsanlegg og kummer. Tunnelen skal også sikres mot frost og vann, og den får nødnett og DAB.

I fjor høst bygget Statens vegvesen en fylling på Skarvøy på østsiden av tunnelen med tanke på å sette opp et teknisk bygg. Dette skal nå bygges, og det blir også et teknisk bygg på vestsiden av tunnelen.

 

Noen nøkkeltall:

  • Tunnelen er 845 meter lang
  • Det skal bygges 1700 meter betongføringskabler inne i tunnelen.
  • Det skal strekkes 18 000 meter nye kabler
  • Det skal bygges om lag 1200 meter kabelstige og 25 trekk-kummer
  • Det skal strekkes 2500 meter drensrør og 35 nye kummer.

I forbindelse med rehabiliteringen må trafikantene regne med stenging av tunnelen i åtte-ni uker. Trafikken ledes da et på fylkesvegene 458 og 205 (gamle E18) gjennom Mandal sentrum.

Forsiden akkurat nå