Riksveiene på Sørvestlandet skal rustes opp i en ny kontrakt 
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Riksveiene på Sørvestlandet skal rustes opp i en ny kontrakt 

Her skal E39, E134 og riksvei 13 rustes opp noen steder. Men det avhenger av hvor mye penger som blir tildelt..

Vegvesenet lyser ut denne nye kontrakten: C15346 Mindre vegarbeid Nord-Rogaland og deler av Vestland Sør 2023.

Kontraktsområdet er følgelig Nord-Rogaland og deler av Vestland sør. Det gjelder veiene E39, E134 og riksvei 13.

De forskjellige tiltakene bestilles av byggherren som arbeidspakker. Men de spesifikke tiltakene blir først avgjort når bevilgningene blir tildelt. Frist for utførelse avtales for hvert avrop.

Aktuelle arbeider i denne kontrakten:

 • Siktutbedring
 • Ny veioverbygning
 • Etablering/vedlikehold av busslommer
 • Nye leskur/sykkelskur
 • Grøftearbeider
 • Arbeider på veiens sideterreng
 • Utbedring av veidekker
 • Rekkverksarbeider
 • Avskoging og rensk av vegetasjon
 • Sette opp tørrmurer

Anslag over hovedmengdene i oppdraget:

 • Masseflytting av jord: 500 m3
 • Forsterkningslag: 350 m3
 • Bærelag: 350 m3
 • Asfalt: 3250 m2
 • Natursteinsmur: 200 m2
 • Rekkverk: 750 m
 • Grøfter: 1800 m
 • Kantstein: 1030 m

Startdato er satt til 1. mars 2023, og kontrakten varer i ett år. Partene kan bli enige om å forlenge kontrakten i ett år til.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse i Haugesund 17. januar, og tilbudsfrist er 8. februar.

Forsiden akkurat nå