RAMMEAVTALE

Riksveiene på Østlandet rustes opp: Kontrakter for 450 mill er lyst ut

Vegvesenet akter å ta et lite krafttak på veiene på Østlandet.

Riksvei 3 i Østerdalen er blitt rustet opp på mange steder de siste årene. Her fra Hanestad.
Riksvei 3 i Østerdalen er blitt rustet opp på mange steder de siste årene. Her fra Hanestad. Foto: Bjørn Olav Amundsen
24. nov. 2021 - 10:56

Vegvesenet kommer nå med en forholdsvis stor, tredelt kontrakt som gjelder vedlikehold, reparasjon, utskifting og utvikling av riksveier og tilknyttede gangveier på flere områder på Østlandet: Innlandet, i tidligere Buskerud nord for Hønefoss, og i Lunner, Nannestad og Nittedal kommuner.

Rammeavtalene er inndelt i tre områder. For hvert område er anslått verdi 150 millioner kroner, og den maksimale omsetningen for alle områdene er 450 millioner kroner.

Etaten akter å inngå en rammeavtale med inntil tre entreprenører i hvert område, til sammen inntil ni entreprenører.

Tiltakene skal fremme framkommelighet og trafikksikkerhet og redusere

miljøpåvirkning. Tiltakene utføres som vedlikehold, reparasjon eller utskiftning som ikke
allerede er omfattet av driftskontrakter eller fagspesifikke vedlikeholdskontrakter.

Tiltakenes mål er å oppnå riktig geometri, bæreevne, stabilitet, veibredde og tilgivende
sideterreng i henhold til håndbøkenes krav.

Vesentlige deler av oppdraget:

 • I samråd med byggherre å besikte og vurdere løsning av tildelt tiltak, og deretter
  detaljere løsning og omfang.
 • Utarbeide arbeidsgrunnlag
 • Arbeidsvarsling
 • Funksjonsbevarende vedlikehold og overflatetiltak som supplement til
  driftskontraktene, for eksempel armering av asfaltdekker, og sikring og beskyttelse
  av avvannings- og dreneringssystem, vanngjennomløp og sideområder
 • Reparasjon av skader forårsaket av ytre påvirkning på veibane, sideområde,
  veiutstyr og sideanlegg.
 • Utskiftning og utvikling for å øke standarden og møte dagens og framtidas krav til
  trafikksikkerhet, drenering, bæreevne og stabilitet.
 • Rent konkret kan det handle om følgende arbeider:
 • Ombygging til tilgivende sideterreng slik at menneskelige feilhandlinger
  ikke fører til alvorlige skader eller død.
 • Øke dreneringsevne, bæreevne og stabilitet.
 • Fjerne bergoppstikk og blokker. Fjerne master. Planere skråninger og stup.
  Få fjernet rekkverksbehov og eksisterende rekkverk. Lukket drenering med
  grunn sidegrøft. Masseutskiftning. Stikkrenneutskiftning og etablering av
  påkjørselssikre inn- og utløp. Slake ut avkjørsler. Armering av vegdekket,
  overbygningen og planum. Grunnforsterkning. Etablere motfylling, lett
  fylling eller filterlag mot utvasking.
 • Breddeutvidelse slik at veien blir bred nok til at den kan etableres
  med gul stripe eller får bredde i henhold til gjeldende dimensjoneringsklasse.
 • Justering av horisontal- og vertikalgeometrien.
 • Forarbeid for dekkelegging.
 • Dataleveranser til FKB og NVDB, heri levering i Datafangst.

Kontraktene er delt inn i tre områder:

Område 1: Nord i tidligere Akershus, sør og midt i tidligere Oppland, og i tidligere Buskerud nord for Hønefoss:

 • Riksvei 4 Lunner/Stryken-Gjelleråsen, ÅDT 10.000
 • E16 Olimb-Gardermoen, ÅDT 3.500-10.000
 • Riksvei 4 Hunndalen-Mjøsbrua, ÅDT 10.000-16.000
 • E16 Bjørgo-Hande, ÅDT 2.000-5.000
 • E16 Kvamskleiva N.-Turtnes, ÅDT 1.500
 • E16 Hønefoss-Bagn, ÅDT 3.000
 • Riksvei 7 Hønefoss-Sokna, ÅDT 7.000
 • Riksvei 7 Gigernes-Vestland grense, ÅDT 1.500-5.000
 • Riksvei 52 Gol-Vestland grense, ÅDT 1.500-3.000

Område 2: Sør og midt i tidligere Hedmark:

 • E16 Viken grense-Slomarka, ÅDT 7.500-9.000
 • E16 Kongsvinger-Riksgrensen, ÅDT 400-2.000
 • Riksvei 2 Riksgrensen-Kongsvinger-Elverum, ÅDT 2.500-6.500
 • Riksvei 3 Kolomoen-Ommangsvollen, ÅDT 6.000
 • Riksvei 3 Svingen-Evenstad, ÅDT 3.000-5.000
 • Riksvei 25 Elverum-Riksgrensen, ÅDT 250-4.000

Område 3: Nord i tidligere Hedmark og Oppland:

 • Riksvei 3 Imsroa-Trøndelag grense, ÅDT 2.000-4.000
 • Riksvei 15 Otta-Vestland grense, ÅDT 1.000-3.000
 • E6 Otta-Dombås, ÅDT 4.500
 • E6 Dombås-Trøndelag grense, ÅDT 2.500

Kontraktene varer fra signering i 2022 til 29. november 2024.

Størrelsen på tildelingene av vedlikeholdsmidler vil regulere omsetningen i rammeavtalen.

Oppdragene deles inn i tiltak over og under fem millioner krone. Avrop for tiltak over fem millioner kroner skjer gjennom minikonkurranser. Tiltak under fem millioner kroner blir tildelt direkte på rundgang.

Frist for å gi tilbud på rammeavtalen er 13. januar 2022.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.