Dette krysset skal bygges om til rundkjøring. Utsyn sørover, og innkjøringen til skisenteret går inn til høyre.
Dette krysset skal bygges om til rundkjøring. Utsyn sørover, og innkjøringen til skisenteret går inn til høyre. (Foto: Google Maps)

Riksvei 9 Hovden: Her skal det bygges ny rundkjøring

Jobben skal være ferdig i oktober.

Vegvesenet har kommet med en ny kontrakt for utbedring av et kryss på Hovden i Setesdal.

Her skal det bygges en firearmet rundkjøring i stedet for T-kryss der riksvei 9 og fylkesvei 3822 (Skisentervegen) møtes i den nordre delen av Hovden.

Entreprenøren skal blant annet også tilpasse gang- og sykkelvei, endre noen avkjørsler samt anlegge ny kommunal tilkomstvei til et nytt fjellredningssenter øst for riksveien.

Og ikke minst: Under Skisentervegen skal det opp en prefabrikkert kulvert hvor skiløyper skal kunne passere veien. Dessuten trengs det masseutskifting en 20-30 meter sør for den nye rundkjøringen. Nye veilys skal monteres, og samtidig skal kabler, ledninger og kommunalt VA-anlegg legges om og fornyes.

Dagens riksvei 9 har en ÅDT på cirka 1500. Vegvesenet legger opp til at det skal være trafikk på riksveien og gang- og sykkelveiene i hele anleggsperioden. Fylkesvei 3822 kan stenges når det er nødvendig for å få satt opp kulverten, men gang- og sykkelveien må være åpen.

Entreprenøren har frist på seg til 12. oktober med å bli ferdig. Slitelaget skal være ferdig lagt 28. september.

Vegvesenet planlegger å gjennomføre dialog med leverandørene.

Det blir tilbudskonferanse på Hovden 9. mars, og tilbudsfrist er 22. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå