Her må riksveien legges om med omkjøring før kulverten kan etableres.
Her må riksveien legges om med omkjøring før kulverten kan etableres. (Foto: Google maps/Statens vegvesen)

Riksvei 5: Det skal legges en prefabrikkert kulvert under veien ved Kaupanger

Ny kulvert skal gi ny passasje under riksveien for gående og syklende.

Ved Kaupanger på riksvei 5 i Sogndal kommune skal Vegvesenet legge en ny, prefabrikkert kulvert like ved avkjøringen til Kaupanger.

Kulverten skal krysse dagens vei og koble seg på dagens gang- og sykkelvei på begge sider. Det skal også etableres nytt drens- og lysanlegg som skal kobles til dagens anlegg.

Riksveien må legges om midlertidig med omkjøringsvei.

ÅDT på veien er cirka 4100, med en tungbilandel på omtrent 13 prosent. Arbeidsområdet ligger i nærheten av Mannheller fergekai, og her går det ferge hvert 20. minutt.

Prosjektet er modellbasert, med tegninger for detaljer og oversikt.

Hovedmengdene i prosjektet ser slik ut (og alle tall er cirkatall): 

  • En prefabrikkert kulvert inkludert avlastningsplater
  • En plasstøpt betongtrapp
  • Plasstøpt kantdrager og rekkverkskanter
  • Natursteinsmurer: 400 m2
  • Masseflytting av jord og gammel vegfylling: 2200 m3
  • Masseflytting av sprengstein: 2000 m3
  • Sprenging: 2000 m3
  • Grøfter: 450 m
  • Asfalt: 4400 m2

I fellesferien (ukene 28, 29 og 30) skal det ikke utføres arbeid på anlegget.

Sluttdato er satt til 1. desember i år.

Tilbudskonferansen foregår på Sogndal Hotell 3. februar, og frist for å gi tilbud er 22. februar.

Forsiden akkurat nå