Riksvei 41 sør for Åmli.
Riksvei 41 sør for Åmli. (Foto: Google Maps)

Riksvei 41 skal bli mer trafikksikker for 10 millioner kroner

Vegvesenet skal bruke rundt ti millioner kroner på forskjellige trafikksikkerhetstiltak.

Anskaffelsen har navnet Rammeavtale Trafikksikkerhetstiltak Rv 41, 2021-2022. Den gjelder trafikksikkerhetstiltak slik som utbedring av sideterreng og tiltak mot utforkjøringsulykker på riksvei 41 på to strekninger, dels fra Kviteseid til Vrådal i Telemark og dels mellom Åmli og Herefoss i Agder.

Tiltakene vil variere i omfang og omfatter utbedringsarbeid av ulike arter. Typiske oppdrag er utvidelse av sikkerhetssonen til inntil seks meter og etablering av siktsoner.

Utvidelse av sikkerhetssonen innebærer sprenging av fjellskjæringer og fjellnabber/enkeltsteiner, utslaking av vegskråninger, etablering av nytt grøfteprofil, vegetasjonsrydding og forlenging av stikkrenner med nye inntakskonstruksjoner.

I tillegg kan det bli aktuelt med utbedring av eksisterende vei, breddeutvidelse, kant- og veiforsterkning samt mindre kurveutbedringer.

Rammeavtalen gjelder også ferdigstilling av en gang- og sykkelvei fra Kvitsund til Haukom. Dette tiltaket omfatter også å bygge mur i skråningsfot samt belysning og drenering.

Verdien er anslått til ti millioner kroner.

Frist for å gi tilbud: 6. juli.

Les også

Forsiden akkurat nå