Fv. prosjektleder Jan Erik Kvarberg og anleggsleder Ole Simon Tveiten i Anlegg Øst. Vi ser riksvei 4 nordover. Bildet er tatt omtrent en måned før åpning.
Fv. prosjektleder Jan Erik Kvarberg og anleggsleder Ole Simon Tveiten i Anlegg Øst. Vi ser riksvei 4 nordover. Bildet er tatt omtrent en måned før åpning. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Riksvei 4 Elvetangen: Splitter nytt kryss i Nittedal åpner i morgen

Mye å forholde seg til under bakken i dette prosjektet.

Nittedal kommune bygger ny, diger skole ved Elvetangen langs riksvei 4. Da måtte det til ny avkjøring. Det gamle krysset ville ikke ha taklet den nye situasjonen.

Riksvei 4 Elvetangenkrysset

Nytt, fullkanalisert kryss på riksvei 4. Det erstatter tidligere T-kryss

Byggeherre: Nittedal kommune/Statens vegvesen

Hovedentreprenør: Anlegg Øst

Kontraktsverdi: Cirka 107 mill. kr.

Omfang: Cirka 600 meter av riksvei 4

Start: November 2019

Ferdigstilling: 9. juli 2021

Så i slutten av 2019 lyste kommunen i samarbeid med Vegvesenet ut kontrakten for å bygge nytt kryss. Fem firmaer ville ha jobben, og Anlegg Øst Entreprenør fikk jobbe med laveste tilbud (rundt 107 millioner kroner).

– Nå blir det sikrere både for trafikk og folk, sier Anlegg Øst sin prosjektleder, Jan Erik Kvarberg.

Det splitter nye krysset skal legge til rette for en mye bedre trafikkavvikling. Her er forbikjøringsramper og akselerasjonsfelt som skal gjøre det hele langt smidigere.

Den nordre undergangen (en av to) går under avkjøringsveien til den nye skolen. Foto: Bjørn Olav Amundsen

Så kan man kanskje vente at trafikkavviklingen på stedet har vært krevende under anleggsperioden. ÅDT er på over 10.000.

– Det har egentlig gått bra med trafikken. Vi fikk på plass gode løsninger for trafikkavvikling helt fra starten, og fikk til gode overganger mellom de forskjellige fasene. Til tider har trafikken gått på omkjøringsstrekning godt unna anlegget, og da blir det desto mere rasjonelt å drive, sier Kvarberg.

Les også

En del gammel moro

Holdeplass og rekkverk er på plass. Utsyn nordover langs det som er blitt en ny, liten del av riksvei 4. Foto: Bjørn Olav Amundsen

En utfordring har vært hva som fantes nede i grunnen av gamle ledninger og konstruksjoner.

– Og så har det vært svært mye omlegging av strøm og fiber, sier han.

9. juli er åpningsdato for prosjektet, og nå er det full innspurt med å bli ferdig med den siste finpussen.

– Grunnforholdene?

– Spor av kvikkleire, og generelt mye leire, men det er ikke så overaskende. Likevel: Tidvis krevende forhold, og nesten alt av betongkonstruksjoner er spuntet. Vi har vel spuntet en 700 løpemeter eller så, sier Kvarberg.

Og under mye av arbeidet er området kontinuerlig kontrollert med poretrykksmålinger, og målinger av setninger og rystelser.

– Dette er et prosjekt med svært mange fagfelt, til ikke å være større enn det er. Blant annet har vi fornyet lange VA-strekk for kommunen. Og det er omfattende overvannshåndtering, vi har vel lagt 2,5 kilometer med overvannsrør for en strekning på 600 meter av riksvei 4, sier han.

Undergang for myke trafikanter under riksveien. Siste finish kommer på plass. Foto: Bjørn Olav Amundsen

Ja, det har til og med vært jetpæling inne i bildet, for vanntetting av kulverter langs spunten.

Så skal altså det hele stå ferdig til skolestart i august, da også den nye skolen er ferdig.

– Et interessant og morsomt prosjekt, sier Kvarberg.

– Her er det lagt ned mye arbeid under bakken, på ting som kanskje ikke synes så mye når det hele står ferdig. Og vi har mange gode medarbeidere som har stått hardt på, sier han.

Rundt 70.000 timeverk regner Anlegg Øst at har gått med så langt.

Opprinnelig var ferdigstilling satt til 30. april. Så litt forsinkelse er det altså blitt, men det er byggherren godt kjent med og innforstått med.

Les også

Forsiden akkurat nå