En langsgående stålkonstruksjon med det nye servicebygget i nordenden, vil bølge seg mellom parkeringsplassene og utsiktsplattformen mot Flesefossen.
En langsgående stålkonstruksjon med det nye servicebygget i nordenden, vil bølge seg mellom parkeringsplassene og utsiktsplattformen mot Flesefossen. (Ill: HZA Arkitekter)

Nasjonale Turistveger - Riksvei 13

Riksvei 13-rasteplassen ved Flesefossen innlemmes i Nasjonale turistveger

Den gamle rasteplassen skal jevnes med jorda.

Den gamle rasteplassen med spektakulær utsikt til Flesefossen ved riksvei 13 begynner å bære preg av alderen, og nå skal det i stedet bygges en helt ny rasteplass som blir en av Nasjonale Turistveger-attraksjonene.

Rasteplassen ligger langs rett sør for grensen mellom Rogaland og Vestland fylke,
omtrent en times kjøring fra både Sand og Odda.

Den gamle rasteplassen, inkludert dagens toalettbygning og sittemøbler, skal jevnes med jorda, og både asfalt, trær og steiner skal fjernes.

Les også

Bygning og parkeringsplasser

Den nye rasteplassen er tegnet av Haugen/Zohar Arkitekter i Oslo. Plassen skal bestå av en plattform i betong med en langsgående konstruksjon oppå, som bølger seg mellom riksveien og fossen.

I nordenden av konstruksjonen vil det bygges inn et service/toalettbygg, mens konstruksjonen sør for servicebygget vil bestå av et åpent tak støttet opp av stålsøyler, med utsiktsbenk under. Foran deler av konstruksjonen, vil rasteplassen være bygget opp til en utsiktsplattform mot Flesefossen.

Servicebygget skal inneholde to rom for WC og et teknisk rom. Foran servicebygget skal det opparbeides rasteplass med ni parkeringsplasser, tre bussoppstillingsplasser  og inn/utkjøringsområde. Plassering av sittegrupper i terrenget er også en del av arbeidet.

I tillegg skal det plasseres en transformator på motsatt side av riksveien.

Les også

Mengder og frister

De viktigste materialmengdene i prosjektet er estimert som følger:
• Betong: ca. 430 m2
• Stål: ca. 25 tonn
• Trespiler: 1500 løpemeter
• Asfalt: 1080 m2

Det vil bli avholdt tilbudsbefaring ved Flesefossen 12. august, og fristen for å levere tilbud på oppdraget er satt til 25. august.

Rasteplassen skal være ferdig bygget innen 30.november 2021. Fristene kan imidlertid bli justert dersom korona-situasjonen krever det.

Den nye rasteplassen vil bli en av rasteplassene i Nasjonale turistveger-prosjektet. Ill: HZA Arkitekter
Les også

Forsiden akkurat nå