Riksrevisjonen vil nå granske den store kostnadsøkningen Rogaland fylke har hatt for sine driftskontrakter.
Riksrevisjonen vil nå granske den store kostnadsøkningen Rogaland fylke har hatt for sine driftskontrakter. (Foto: Risa)

Riksrevisjonen skal granske driftskontrakter etter 123 prosent økning

Riksrevisjonen skal granske rapporten fra Rogaland revisjon som viser at veivedlikeholdet ble 123 prosent dyrere etter at fylkeskommunen fikk ansvaret for fylkesveiene.

I starten av april ble det lagt fram en rapport, laget av Rogaland Revisjon for fylkeskommunen, som viste at da driftskontraktene i fylket ble delt mellom riksveier og fylkesveier ved inngangen til 2020, økte kostnadene til den femårige Stavanger-kontrakten med 123 prosent.

Tirsdag var rapporten oppe til behandling i fylkestinget i Rogaland, og et enstemmig fylkesting tok rapporten til orientering og ba fylkesdirektøren følge opp rapportens anbefalinger, skriver Stavanger Aftenblad.

Erlend Jordal (H), leder i kontrollutvalget, mente undersøkelsen i Rogaland har bidratt til å belyse temaet nå når Riksrevisjonen skal se på situasjonen i alle landets fylker.

– Revisjonsrapporten har vist oss utfordringen og kostnader som vi ellers ikke ville sett. Samtidig har gjennomgangen i kontrollutvalget gitt oss noe lavere skuldre i denne saken. Det viser seg blant annet at det er en forskjell i vedlikeholdsnivå før og etter reformen, sa Jordal.

Frode Myrhol fra Folkets Parti mente rapporten fra Rogaland Revisjon var av det skremmende slaget.

– Her har vi en reform som skulle være kostnadsbesparende, men som har blitt det motsatte. Slik sett er det betryggende at Riksrevisjonen tar saken. Vi bør i høyeste grad gjøre noe og sette i gang et arbeid for å komme oss ut av denne bakevja som denne reformen har bidratt til, sa Myrhol.

(©NTB)

Forsiden akkurat nå