Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2018–2029 i 2017. Nikolai Astrup (H) til venstre. Målet var i 2013 å halvere den anslåtte planleggingstiden på ti år da Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 ble lagt fram. I 2017 var dette målet justert til: Å effektivisere planprosessene og å redusere planleggingstiden.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2018–2029 i 2017. Nikolai Astrup (H) til venstre. Målet var i 2013 å halvere den anslåtte planleggingstiden på ti år da Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 ble lagt fram. I 2017 var dette målet justert til: Å effektivisere planprosessene og å redusere planleggingstiden. (Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix)

Riksrevisjonen: Planlegging av veier i Norge tar like lang tid som før

Det tar fortsatt lang tid å planlegge veier og samferdselsprosjektet. Riksrevisjonen påpeker at tiden langt fra er halvert, slik regjeringen en gang planla.

Riksrevisjonen beskriver hvordan krav til utredning og medvirkningsrett for berørte parter bidrar til at det tar lang tid når samferdselsprosjekter skal planlegges her i landet.

Konklusjonen er at det med dagens virkemidler og plansystem er lite trolig at planleggingstiden kan bli vesentlig redusert.

– Det er derfor en konflikt mellom målet om raske planprosesser og målet om å gjennomføre planprosesser i henhold til krav og intensjoner i regelverket, sier Per-Kristian Foss.

Han foreslår at å sette frister for når enkelte prosjekter skal være ferdig planlagt, også bør vurderes.

I tillegg foreslår Foss at Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser på mulighetene for å forenkle plansystemet, sørge for bedre sammenheng mellom planprosessen og prioritering i nasjonal transportplan og budsjettproposisjonene.

LES OGSÅ: Jon Georg Dale vil opp med farten og skjerpe inn skilting forbi anleggsplasser

LES OGSÅ: 2018 ser ut til å bli det nest beste asfalt-året noensinne

 

Forsiden akkurat nå