Byggingen av Fornebubanen er blitt et kostnadssluk for Oslo kommune, men med den nye avtalen i Oslopakke 3 er de nå sikret finansiering videre.
Byggingen av Fornebubanen er blitt et kostnadssluk for Oslo kommune, men med den nye avtalen i Oslopakke 3 er de nå sikret finansiering videre. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB)

Revidert Oslopakke 3: Bilene skal betale mer, mens pengene går til kollektivtransport og sykling

Henter inn 5 milliarder kroner for perioden 2023-2026 gjennom økte bompenger.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland Foto: Statens vegvesen

Bomtakstene vil endres i to trinn. Den første endringen vil gjelde fra 01.09.2022. Det neste trinnet innføres 01.01.2024. Innkreving av bompenger administreres av Fjellinjen AS. Avtalen skal endelig godkjennes av Bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken, samtidig som disse tar stilling til videre utbygging av Fornebubanen.

- Jeg er glad for at partene nå er enige om denne tilleggsavtalen. Dette betyr at Fornebubanen og andre viktige tiltak for å nå felles mål om et sikkert, miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem i Oslo-området vil bli gjennomført, sier vegdirektør og leder av forhandlingene Ingrid Dahl Hovland. 

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Siri Stac Foto: Oslo kommune

- Med denne avtalen får vi på plass finansiering til store og viktige kollektivprosjekter og økt sykkelsatsing, og vi får redusert både biltrafikken og utslippene betydelig. To av tre reiser i Oslo skjer uten bil, og det er mange som er avhengig av kollektivtransport for å komme seg rundt. Derfor er denne bompengeøkningen helt nødvendig for at vi skal kunne skape en by hvor det er enkelt å velge de mest miljøvennlige, inkluderende og sosialt utjevnende transportmidlene, sier Sirin Stav (Mdg), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, Olav Skinnes (Sp) Foto: Torbjørn Tandberg

- Det er veldig bra at det er prioritert ekstra midler til kollektivtransporten som er i en utfordrende situasjon etter pandemien, og til utvikling av fleksible billettløsninger. Jeg er fornøyd med at vi får et bompengesystem som bidrar til redusert trafikk, og at også elbilistene i større grad er med på spleiselaget for viktige samferdselsinvesteringer, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Fakta om Oslopakke 3:

Oslo og Viken oppnådde fredag enighet om Oslopakke 3, som tar sikte på å realisere Fornebubanen og gi en kraftig vekst i bompengesatsene.

  • Oslopakke 3 er betegnelsen for samferdselspakken som omfatter Oslo og Viken.
  • Staten, Oslo kommune og Viken fylkeskommune har reforhandlet pakken siden januar.
  • Forhandlingene har gått flere uker på overtid, mye grunnet en 4,5 milliarder kroners kostnadssprekk for Fornebubanen.
  • Pakken avklarer finansieringsfordelingen mellom bompenger, statlige og lokale midler.
  • Fredag ble Oslo og Viken enige om flere hovedtrekk for pakken.
  • Avtalen tar utgangspunktet i en realisering av Fornebubanen.
  • Bompengetakstene i Oslo vil i gjennomsnitt øke med 40 prosent, ifølge Aftenposten og Avisa Oslo. Økningen fordeles på to omganger, høsten 2022 og januar 2024.
  • Pakken finansierer både nye samferdselsprosjekter og drift og vedlikehold. Enigheten fant ikke plass til ny T-banestasjon på Majorstuen.
  • Før pakken er i mål, må den godkjennes av de folkevalgte i Oslo bystyre og Viken fylkesting. (NTB)
Les også

Forsiden akkurat nå