Sluttoppgjøret om byggingen av fylkesveg 255 mellom Skåbu og Vinstra har hatt sitt etterspill i rettsapparatet.
Sluttoppgjøret om byggingen av fylkesveg 255 mellom Skåbu og Vinstra har hatt sitt etterspill i rettsapparatet. (Bilde: Kristin Veskje)

Rettssak om Skåbuvegen - ingen fikk fullt medhold

Entreprenør Erling Rolstad fikk 5,2 millioner kroner ekstra etter en kontrakt om Skåbuvegen i Gudbrandsdalen, men ellers fikk hverken Vegvesenet eller entreprenør fullt medhold av lagmannsretten.

Saken gjelder uenighet om sluttoppgjøret etter oppgradering av fylkesveg 255 Skåbuvegen i Gudbrandsdalen. Rundt 600 meter i Nord-Fron kommune skulle rassikres.

Tingretten tilkjente først 9,5 millioner kroner til Rolstad etter søksmål, men lagmannsretten reduserte beløpet til 5,2 millioner kroner.

 

Uventet krevende

Første kontrakt ble inngått i 2011 og var på nærmere 6,4 millioner kroner. Fjellforholdene viste seg å være uventet krevende, og etter undersøkelser ble det signert en revidert kontrakt på drøye 12 millioner kroner netto. Arbeidet var fortsatt komplisert og det kom flere endringsordre.

I desember 2012 kom sluttfaktura fra Rolstad, men Vegvesenet godtok den ikke. Et av tvistetemaene var om byggherre fremmet innsigelse til sluttoppgjør innen riktig frist.

I oktober 2014 gikk Rolstad til sak mot Vegvesenet og fylket for Nord-Gudbrandsdal tingrett. Rolstad hadde fakturert drøye 49 millioner kroner, og krevde nå de drøye 17 millionene som fortsatt sto ubetalt. Kravet ble senere redusert til 16,2 millioner kroner.

Vegvesenet mente først at de kunne betale rundt 880.000, og erkjente senere et totalt restkrav på drøyt 1,1 millioner kroner.

 

Begge parter anket tingrettens

Tingrettens dom i mai 2016 slo fast at fylket og Vegvesenet skulle betale vel 9,5 millioner kroner til Rolstad, og at partene skulle dekke egne saksomkostninger.

Begge parter anket tingrettens dom inn for Eidsivating lagmannsrett, og rettsforhandlinger ble holdt i september 2017. Rolstad krevde her vel 15 millioner kroner, mens Vegvesenet i sin anke kunne strekke seg til å betale en million.

Byggherre får til dels kraftig kritikk i dommen. Retten nevner at «prosjektets omfang og kompleksitet endret seg vesentlig undervegs. For det andre kommer at byggherrens prosjektplanlegging, prosjektoppfølging og kostnadskontroll var mangelfull. Et tredje særtrekk er at en del beslutninger og bestillinger i utstrakt grad skjedde uformelt. I tillegg kom at prosjektet var preget av hastverk.»

 

"Under enhver kritikk"

Et mindretall av rettens medlemmer framhevet også at «Vegvesenets opptreden i sluttoppgjørsmøte den 24. januar 2013 er under enhver kritikk, og var i realiteten til hinder for en løsningsorientert dialog mellom partene.»

Saken omfatter ellers mange prosesskoder og regnestykker, og enkelte steder er lagmannsretten delt. Men til sjuende og sist kommer retten til at Rolstad på flere oppgjørspunkter har krav som overstiger det som Vegvesenet har betalt. Men: Siden ingen av partene har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige, så må hver av partene dekke sine egne sakskostnader.

Dommen ble avsagt 13. november i år.

 

Forsiden akkurat nå