Med en reduksjon av gebyret til 40 millioner kroner mener NCC at Tingretten har tatt hensyn til selskapets syn i saken.  Foto: NCC
Med en reduksjon av gebyret til 40 millioner kroner mener NCC at Tingretten har tatt hensyn til selskapets syn i saken. Foto: NCC (Bilde: Bruno Ehrs)

Retten reduserte asfaltgebyr med 100 mill

Tingretten i Oslo har i dag redusert gebyret Konkurransetilsynet ila NCC i forbindelse med ulovlig samarbeid i Trøndelag fra 140 til 40 millioner kroner.

NCC mener det var urimelig å gi selskapet et gebyr i saken, da det i saken har kommet klart frem at det er én person i selskapet som har drevet et ulovlig samarbeid med en konkurrent. Handlingene har vært illojale og bryter med alle instrukser og selskapets retningslinjer for selskapets forretningsvirksomhet.



 

-Har tatt hensyn til våre synspunkter

- Vi må få studere dommen nærmere før vi kommer med vår konklusjon. Men vi noterer at tingretten har tatt hensyn til våre synspunkter, sier Håkan Broman, sjefsjurist i NCC-konsernet.



NCC tok saken til retten fordi selskapet ønsket å få klarhet i hva Konkurransetilsynet mener selskapet kunne gjort annerledes for å hindre det som har skjedd.



 

Kunne ikke vært forebygget

- Vi mener overtredelsen ikke kunne vært forebygget av NCC. Den skjedde på tross av NCCs omfattende opplærings- og kontrollprogram i forretningsetikk og konkurranserett, sier Håkan Broman.

I saken handler det om én enkelt tidligere medarbeider som helt bevisst har handlet i strid med NCCs verdigrunnlag og regler.



NCC har tidligere reservert et nødvendig beløp til saken.

Forsiden akkurat nå