Fossumveien går til venstre. Vegen til høyre er den påtenkte nordgående kjørebanen. Den har knapt noen funksjon og blir nå bygd om. Omtrent der hvor de to nærmeste bilene er, kommer det en rundkjøring. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde:  )
Linjeparken skal etableres på det ubenyttete området til venstre. Her blir det også en gjennomgående gang/sykkelveg. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde:  )
Tegningen viser den nordre rundkjøringen i Fossumveien til høyre og det lille torget med «kiss-and-ride»-parkering til venstre. (Ill.: Sweco)

Rester av firefeltsveg blir bygd om

En del av Fossumveien i Groruddalen i Oslo har en upraktisk utforming. Nå skal vegen og arealet rundt den bygges om. Entreprenører som er interessert i jobben må regne ferdig innen 7. januar.

Fossumveien går gjennom bydelen Stovner. For mange år siden ble den regulert som en firefeltsveg som skulle forbinde Trondheimsveien og Østre Aker vei. Etter at arbeidet med utvidelsen fra to til fire felt var godt i gang, ble det lagt en ny plan. I følge denne skulle Fossumveien fortsatt være en tofeltsveg. Deler av ny nordgående kjørebane var da allerede fullført. Siden har den halvferdige kjørebanen dels fungert som lokalveg, dels som gang/sykkelveg og dels som parkeringsplass. En kort bit av den har knapt noen funksjon i det hele tatt.

En av oppgavene entreprenøren får er å etablere to rundkjøringer i Fossumveien. Den ene skal ligge omtrent der det er snuplass og holdeplass for busser nå. En ny holdeplass på hver side av vegen erstatter den nåværende holdeplassen. Rundkjøringen erstatter snuplassen. I tilknytning til denne skal et etableres et lite torg med mulighet for korttidsparkering for å slippe av passasjerer til T-banen, såkalt kiss-and-ride.

Den andre rundkjøringen kommer lengre sør. De to rundkjøringene vil sørge for forbindelse mellom Fossumveien og det lokale vegnettet. Denne løsningen frigjør den nordgående kjørebanen som det aldri ble noe av. Arealet skal nå brukes til å etablere gang/sykkelveg. Det arbeidet inngår i entreprisen. Når det er fullført, blir det sammenhengende gang/sykkelveg mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei.

Lengst sør på strekningen som skal bygges om er området langs Fossumveien ekstra bredt og ekstra dårlig utnyttet. Her skal det bli en avlang park i tillegg til gang/sykkelvegen. Den får navnet Linjeparken. Arbeidet med å etablere den inngår også i entreprisen.

Prosjekteringen er utført av Sweco. Innen utgangen av 2016 må jobben være fullført.

Forsiden akkurat nå