Aldi har det vært solgt så mange anleggsmaskiner i løpet av ett vartal i Norge. Ill: MGF

Salget av anleggsmaskiner

Rekordtall i 2. kvartal

Mens året startet forsiktig, ble andre kvartal "all time high" for maskinbransjen. Utstillingen Vei & Anlegg har nok æren for det.

For i løpet av tre vårmånedene ble det solgt hele 1383 anleggmaskiner, ifølge statistikken til Maskingrossisternes Forening. Det er det høyste tallet for dette kvartalet som noen gang er registrert.

I sin kommentar til tallene sier Anita Hall i MGF at det var god aktivitet i markedet i første kvartal, men med en liten reduksjon i antall solgte enheter i forhold til de tre foregående årene.

I andre kvartal ble aktiviteten opprettholdt, men allikevel ble det en vesentlig økning mot tilsvarende perioder de senere årene.

-Reduksjonen i 1. kv. og økningen i 2. kv. kan sees i sammenheng med at Vei og Anlegg 2015 ble arrangert i midten av mai, sier hun.

Forsiden akkurat nå