Veidekke er Norges største produsent av asfalt.
Veidekke er Norges største produsent av asfalt. (Illustrasjonsfoto: Veidekke)

Rekordsommer for asfaltbransjen

Asfaltproduksjonen passerte i tredje kvartal 5 500 000 tonn. Det er ny norsk rekord, til glede for både produsentene og norske trafikanter.

Dermed sikter man nå mot en årsproduksjon på godt over 7 000 000 tonn, som betyr en tangering av det til nå historiske toppåret 2014 da statistikken fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg endte på 7 025 000 tonn.

Fagansvarlig for asfaltbransjen i EBA, Arne Aakre, forteller til Våre Veger, ikke overraskende, at dette har vært et veldig godt år til glede for hele asfaltbransjen.

-Det har vært høy etterspørsel etter asfalt innen det fleste markedsområder, men særlig vedlikeholdsasfalteringen i regi av Statens vegvesen har vært god i sommer. Rundt 2 500 000 tonn av produksjonen har gått til dette formålet.

-Men høy aktivitet i bygging av nye veganlegg representerer sammen med kommunene en produksjon pr. september på 1 600 000 tonn. I tillegg kommer  asfaltering til næringsbygg, private veger og annet som vi har summert opp til 1 400 000 tonn, forklarer Arne Aakre.

Bakgrunntallene i statistikken til EBA viser at Statens vegvesen er den desidert største enkeltkunden for norske asfaltprodusenter, og at deres innkjøp av asfalt så langt i år representerer en økning på 500 000 tonn.

Forsiden akkurat nå