Konsernsjef Grethe Bergly er stolt over resultatet for 2020.
Konsernsjef Grethe Bergly er stolt over resultatet for 2020. (Foto: Erik Burås)

Rekordresultat for Multiconsult i 2020

Multiconsult viser til et resultat for 2020 på 371 millioner kroner. Det er det beste resultatet i selskapets historie og mer enn en tredobling av resultatet i 2019.

Selskapet kan vise til et solid siste kvartal og en rekordhøy ordrereserve ved utgangen av året.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Resultatet for året er 401,0 millioner kroner, tilvarende en EBIT-margin på 11,1 prosent dersom man ser bort fra restruktureringskostnader som følge av selskapets forbedringsprogram.

– Jeg er stolt over hvordan vi har gjennomført snuoperasjonen vi startet på høsten 2019. Vi har sagt at det er i 2020 det skal skje. Jeg er dyktig imponert over den innsatsen som er lagt ned og den dedikasjonen både medarbeidere og ledere har vist for at selskapet skulle lykkes. Nå er vi i en fantastisk posisjon til å utvikle selskapet videre, sier konsernsjef Grethe Bergly i meldingen.

I desember valgte selskapet å gi alle medarbeidere en ekstraordinær bonus for sterkt engasjement i et utfordrende år og deres bidrag til snuoperasjonen.

Les også

Solid fjerde kvartal

Netto omsetning i fjerde kvartal var på 967,1 millioner kroner, opp 6,9 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Selskapet kan vise til en kraftig forbedring siste kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal i 2019. Resultatet er på 83,0 millioner kroner mot 8,7 millioner kroner i 2019. Dette gir en EBIT-margin på 8,7 prosent mot 1,0 i 2019. Netto omsetning av på 967,1 millioner kroner, opp 6,9 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Les også

Stabilt bra gjennom hele 2020

Multiconsult har levert solide resultater gjennom hele 2020 som følge av omsetningsvekst, høy debitering, gode prosjektleveranser og markant lønnsomhetsforbedring. Årsresultatet er også positivt påvirket av reduserte driftsutgifter som følge selskapets forbedringsprogram, nextLEVEL, samt reduserte kostnader som følge av Covid-19. Godt salg gjennom hele 2020 har medført at selskapet går ut av 2020 med den høyeste ordrereserven i selskapets historie, heter det i pressemeldingen.

– Vi var spente på hvordan utviklingen ville bli når Covid-19 traff oss hardt i mars. Jeg er veldig fornøyd med at vi har klart å holde en stabilt god drift gjennom året og at vi kan presentere et rekordresultat. Både våre medarbeidere og våre kunder omstilte seg veldig raskt til en ny hverdag med digital samhandling. Dette er erfaringer vi dra nytte av også i tiden fremover, sier Bergly.

Styret i Multiconsult foreslår utbytte på åtte kroner per aksje.

Les også

Forsiden akkurat nå