Vegdirektør Terje Moe Gustavsen under åpningen av brukonferansen i Oslo i dag.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen under åpningen av brukonferansen i Oslo i dag. (Bilde: Jarle Skoglund)

Rekorddeltagelse på årets brukonferanse

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen kunne konstatere rekorddeltagelse da han åpnet årets brukonferanse i regi av Vegdirektoratet.

Med 330 deltagere er årets brukonferanse blitt så stor at Vegdirektoratet har vært nødt til å skifte konferansested til romslige Radisson Blu i Oslo. 

Et bredt program med internasjonalt tilsnitt gjør at også utenlandske deltagere er plass under det to dager lange arrangementet.  Derfor har man valgt å kjøre første sesjon av arrangementet på engelsk.

 

-Bru framfor tunnel

Vegdirektøren gikk i sitt åpningsforedrag gjennom de ulike tidsperiodene innen brubygging, fra den første Svinesundbrua bygget i stein - til de spenstige løsningene vegvesenet ser for seg for å krysse vestlandsfjordene i planene for en fergefri E39.

-På 80-tallet kom det teknologiske løsninger som gjorde at det ble en kraftig vekst i bruk av undersjøiske tunneler. Men i dag kan vi konstatere at vi igjen prioriterer bruer der dette er realistisk som alternativ, slik Statens vegvesen blant annet har gått inn for som en ny kryssing av Oslofjorden, sa Terje Moe Gustavsen.

 

-Mye på gang i Norge nå

Fungerende leder for bruseksjonen i Vegdirektoratet, Morten Wright Hansen, sier til Våre Veger at Norge har en sterk posisjon i det internasjonale brumiljøet, og at vi ligger langt framme i våre teknologiske løsninger.

- Vi opplever at verden ser mot oss innenfor dette fagområdet, ikke minst på grunn av arbeidet som pågår i prosjektet for en fergefri E39. Prosjektets omfang og ideer til løsninger gjør inntrykk på omverdenen i en tid hvor mange lands vegbudsjetter er preget av økonomiske nedgangstider.

Wright Hansen forteller at man i bruseksjonen merker at det er høy aktivitet i Norge, noe de ser på antall nye prosjekter som kommer inn for godkjenning.

-I stor og smått er antallet høyt, men de mest spennende signalprosjektene akkurat nå er Tana bru og Hålogalandsbrua.

Forsiden akkurat nå