Hotran bru ved Fibortangen i Levanger
Hotran bru ved Fibortangen i Levanger (Foto: Statens vegvesen)

Reklamasjonsarbeider for E6 Hotran bru i Levanger

På grunn av en reklamasjonssak etter rehabiliteringen av E6 Hotran bru ved Fibortangen i Levanger i 2022 må det gjennomføres arbeid for å tette lekkasjer rundt sluker, samt noe betongreparasjon.

Den 176 meter lange Hotran bru stod ferdig i 1974. Den har en ÅDT på 8.017. I perioden begynnelsen av juni til begynnelsen oktober 2022 fikk brua en omfattende rehabilitering.

Asfaltdekket på brua ble fjernet og det ble lagt ny membran og nytt asfaltdekke. Bakvegg på begge landkarene ble flyttet lengre bak for å få plass til bredere fuger. Det ble montert nye sluk, og deler av rekkverket ble skiftet ut med nytt rekkverk. I tillegg ble det utført mekanisk reparasjon av betong på brua, forteller Statens vegvesen i en pressemelding.

Les også

Arbeidet vil pågå sen kveld og natt

Reklamasjonsarbeidene er planlagt gjennomført på sen kveld og nattestid. Oppstart er tirsdag 15. august klokken 22:00 og er påregnet å vare en ukes tid. Utførende entreprenør for arbeidene er Nordasfalt AS. Brua åpnes for ordinær trafikk så snart arbeidene er ferdig og anleggsområdet er ryddet og klarert.

 – Vi beklager ulempene disse arbeidene medfører, men det er viktig at vi får gjort dette nå. Det understrekes at brua er helt trygg å bruke både før og mens disse reklamasjonsarbeidene gjennomføres, sier byggeleder Håkon Alstad i Statens vegvesen.

Slik blir trafikkavviklingen

Under reparasjon av sluker i nordgående kjøreretning mot Steinkjer vil det bli kortvarige stopp med manuell dirigering hvor biler slippes gjennom i puljer. Entreprenør vil bruke sørgående kjøreretning mot Trondheim til riggområde, slik at trafikken i denne retningen må bruke fylkesveg 6818/Sjøvegen til omkjøring i anleggsperioden.

Under reparasjon av sluker i sørgående retning så brukes samme felt til riggområde. Sørgående trafikk vil i dette tilfellet også kjøre om fylkesveg 6818/Sjøvegen. Nordgående trafikk vil da ikke påvirkes og kan gå som normalt.

 – Vi oppfordrer til at alle trafikanter er oppmerksom på arbeidene som skal gjøres, følger skilting og omkjøring, og ikke minst avpasser farten og tar hensyn til de som arbeider. Det kan være lurt å planlegge ekstra tid, sier Alstad.

Les også

Forsiden akkurat nå