Rekkverkene på E16 Kløfta-Nybakk på Romerike hører med i kontrakten.
Rekkverkene på E16 Kløfta-Nybakk på Romerike hører med i kontrakten. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Rekkverk på riksveier

Rekkverkskontrakt på østlandet skal ut i markedet i en fart

Vegvesenet griper til hasteprosedyren på grunn av koronasituasjonen.

Statens vegvesen skal inngå en rammeavtale for utskifting og rehabilitering av veirekkverk på europaveier og riksveier i Oslo og Viken.

På grunn av koronasituasjonen tar etaten i bruk hasteprosedyren for kontrakter under EØS-terskelverdi på 51,5 millioner kroner. Forskriften for offentlige anskaffelser åpner for kortere tilbudsfrister og karenstider enn vanlig.

Tilbudsfrist for denne konkurransen er 29. april, og karenstiden er satt så lavt som fem dager.

Oppdraget gjelder i dette området av Oslo og Viken:

  • Buskerud til og med Hønefoss
  • Akershus fram til Gjelleråsen, Gjerdrum og til grensen for Innlandet mot øst
  • Østfold fram til grensen til Sverige
Kart over strekningene som inngår i denne rekkverkskontrakten. Illustrasjon: Statens vegvesen

Rekkverksarbeidene skal for det meste skje på høytrafikkert veinett, og dermed blir nattarbeid hovedregelen.

Litt om hva som skal gjøres:

  • Skifte ut brurekkverk
  • Sette opp flere nye katastrofeåpninger i midtdelere på enkelte strekninger
  • Montere skinne for såkalt «MC-rekkverk»

Oppdraget omfatter også detaljprosjektering og detaljert planlegging av de nevnte rekkverkene. Type rekkverk avtales i samråd med byggherren.

Endelig mengde blir først kjent etter at prosjekteringen er ferdig, men det totale omfanget av kontrakten anslås til å være mellom 28 og 35 millioner kroner.

Kontraktsperioden gjelder fra avtalen er signert og ut året.

Og frist for å gi tilbud er altså 29. april.

Les også

Forsiden akkurat nå