(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) (Foto: Tor Arvid A. Gundersen/Statens vegvesen)

Vegvesenet lyser ut rekkverkskontrakt 

Rekkverk langs riksveiene på Østlandet skal monteres og driftes for inntil 200 mill

Her kan du få montere og reparere rekkverk for inntil 200 millioner kroner i fire år hvis det blir nok oppdrag og bevilgninger.

Statens vegvesen skal inngå en rammeavtale som omfatter rehabilitering og montering av vei- og brurekkverk på europaveier og riksveier i det området som kalles Vedlikehold
Øst 1. Det vil si Innlandet fylke, området nord for Hønefoss i gamle Buskerud, samt nord for Gjelleråsen og nord for Minnesund bru i gamle Akershus.

Totalt omfang på avtalen er anslått til mellom 20 og 50 millioner kroner per år, avhengig av bevilgninger.

Vegvesenet understreker at de anslåtte mengdene er usikre og skal justeres i forhold til årlige budsjetter. De antatte mengdene i utlysingen er basert på erfaringer fra tidligere kontrakter, og representerer forventet vedlikeholdsbehov i ett år.

Avtalen gjelder fra kontraktssignering og frem til årsskiftet 2020/21. Deretter har byggherren opsjon på å forlenge kontrakten i 1+1+1 år.

Det må påregnes en del nattarbeid. 

Frist for å gi tilbud på denne kontrakten er 28. april.

 

Les også

Forsiden akkurat nå