Reguleringsplanen for Arna - Stanghelle klar: Ingen mulighet til å klage på løsningen

Reguleringsplanen til det største tunnelprosjektet i Norge fikk 1. april godkjent-stempel. Reguleringen gjennomføres som statlig plan, som betyr at det ikke er mulig å klage på vedtaket.

Statens vegvesen og Bane NOR bygger vei og bane sammen mellom Arna og Stanghelle.
Statens vegvesen og Bane NOR bygger vei og bane sammen mellom Arna og Stanghelle. Illustrasjon: Red Ant/Statens vegvesen
4. apr. 2022 - 14:09

– Prosjektet Arna – Stanghelle er etterlengtet, og men den vedtatt reguleringsplan er viktige valg tatt, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har som planmyndighet vedtatt planen, og det betyr at det blir ny veg og bane på den skredutsatte og sterkt trafikkerte strekningen mellom Arna og Stanghelle.

Prosjektet ligger inne i Nasjonal Transportplan (NTP) med en foreløpig totalkostnad på 26,4 milliarder (2021 kr).

Bane NOR og Statens vegvesen har god erfaring med å samarbeide og ser mange fordeler med en felles utbygging. Felles organisering og utbygging gir stordriftsfordeler, samt reduserer kostnader og byggetid. I tillegg kan to sterke fagmiljøer utveksle kompetanse.

Historiens største tunnelprosjekt

Sterke lokale krefter har jobbet hardt for å få prosjektet opp på den politiske agendaen.

Prosjektet er i disse dager i gang med oppbemanning, og skal rekruttere mange kloke hoder til det største tunnelprosjektet som noensinne er bygget i Norge.

Prosjektet skal i neste fase gjennom en ekstern og uavhengig kvalitetssikring (KS2) før prosjektet får investeringsmyndighet.

Først da kan en gå ut i markedet med de store entreprisene. Prosjektet er prioritert i NTP 2022-33 med midler fra 2024.

Det blir ikke sjødeponier

Det er trasèalternativ B2 som er det vedtatte alternativet for løsning gjennom Vaksdal. Det vil si at ny E16 vil gå utenom sentrum, oppe i Tolåsen. I tillegg er det er gjort noen mindre endringer i reguleringsplanen etter høringen.

De viktigste endringene i den vedtatt reguleringsplanen er:

  • Fossmark sjødeponi og Boge sjødeponi går ut av planen.
  • Ny jernbane vil ikke lenger gå ut i en kort dagsone på Trengereid, men gå i sammenhengende tunnel fra Arna til Vaksdal.

Reguleringsplanen er en statlig reguleringsplan og det er ikke mulig til å klage på vedtaket.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.