Fv. 2474 Steinsetbygdvegen i Etnedal der det gikk et jordras tirsdag 25. juli
Fv. 2474 Steinsetbygdvegen i Etnedal der det gikk et jordras tirsdag 25. juli (Foto: Cato Rabben/Brødr. Dokken AS)

Regnværet førte til skader på mange av veiene i Innlandet

Fylkeskommunen jobber med å skaffe seg oversikt over skadene regnværet har påført veinettet i Innlandet.

De store vannmengdene har medført flest skader på fylkesvegene i Vestoppland.

Valdres, Nordre Land, Gjøvik og Toten har vært særlig utsatt, men veger i sør- og midt-Gudbrandsdalen har også vært helt eller delvis stengt på grunn av flom eller jordras, skriver Innlandet fylkeskommune på sine hjemmesider.

Les også

To fylkesveier stengt inntil videre

Fylkesveiene 2426 Sandmoveien og 2432 Harstad – Dokka i Nordre Land er stengt inntil videre.

Fylkesvei 2474 Steinsetbygdvegen mellom Lundmo og Flatøygard i Etnedal var stengt i et døgn etter et jordskred, men ble åpnet onsdag ettermiddag.

 – Nå som den meste akutte fasen er over, vil fylkeskommunens driftsentreprenører kjøre gjennom fylkesvegnettet og få oversikt over skadene som har oppstått. Så setter de i gang med opprydding, rensk av grøfter, høvling og andre driftstiltak, som kommer som en følge av regnet, sier fungerende samferdselssjef Johan Nøkleholm i Innlandet fylkeskommune.

Veinettet vil bære preg av skadene en stund framover

 – Ingen av fylkesvegene har fått omfattende skader, men et stort antall veger har fått mindre skader etter det kraftige regnværet. Nå venter vi på at vannet skal trekke seg tilbake, slik at vi får inspisert vegnettet og vurdert omfanget av skadene.

- Vi må lappe mange hull og høvle mange grusveger. Dette vil trafikantene merke, særlig på de smaleste vegene, der det er vanskelig å jobbe mens trafikken går for fullt, sier Nøkleholm videre.

Han varsler at mange grusveger og fylkesveger med dårlig asfaltdekke vil være preget av vannskadene ei stund framover.

Les også

Forsiden akkurat nå