Det går mot at det alikevel skal bygges bru gjennom Lågendeltaet nær Lillehammer.
Det går mot at det alikevel skal bygges bru gjennom Lågendeltaet nær Lillehammer. (Illustrasjon: Nye Veier )

Regjeringen åpner for ny E6 gjennom Lågendeltaet

Regjeringen overprøver Miljødirektoratet og åpner for ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat.

Det skal gjøres kompenserende tiltak for å redusere de negative konsekvensene for naturen, opplyser Klima- og miljødepartementet i en pressemelding. Det gjelder veistrekningen Roterud-Storhove.

– Det skal være en svært høy terskel for å tillate inngrep i verneområdene. I dette tilfellet mener regjeringen samlet sett at dette er den beste løsningen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Miljødirektoratet har tidligere sagt nei til å gi dispensasjon til å bygge E6 gjennom naturreservatet fordi de mener vilkårene for å gjøre unntak fra vernevedtaket ikke er oppfylt.

Blant annet mener Miljødirektoratet at et tiltak som har så stor negativ samfunnsøkonomisk verdi, ikke kan sies å være en vesentlig samfunnsinteresse, som er vilkåret for å gi unntak fra verneforskriften.

Støtter forslaget

– Jeg garanterer at Frp vil sikre flertall for nye E6 ved Lillehammer om saken kommer i Stortinget, sier partiets transportpolitiske talsperson, Frank Sve.

Også Høyre stiller seg positive til at en avgjørelse om Lågendeltaet endelig er nådd.

– Det er helt sentralt for videre utvikling av Oppland og det er helt sentralt for næring i hele landet, sier stortingsrepresentant for Oppland, Kari-Anne Jønnes (H).

Mens både SV, Rødt og MDG reagerer med avsky på nyheten fra Klima- og miljødepartementet om at det nå åpnes for å bygge E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat. 

Les også

Forsiden akkurat nå