Rasoverbygget i bakgrunnen er modent for utskifting. Fanggjerdet i forgrunnen er ikke effektivt nok. I stedet for å flikke på gamle løsninger, blir vegen flyttet inn i fjellet.
Rasoverbygget i bakgrunnen er modent for utskifting. Fanggjerdet i forgrunnen er ikke effektivt nok. I stedet for å flikke på gamle løsninger, blir vegen flyttet inn i fjellet. (Bilde: Jon Harald Huseklepp)

Rassikringstunnel ytterst mot havet


På en av landets mest værharde steder reiser en stupbratt fjellside seg like ved en fylkesveg. Stein har løsnet fra fjellsiden flere ganger. Nå skal vegen sikres en gang for alle med en tunnel. De som vil drive den, må gi anbud innen 17. august.

Fylkesvegen har nummer 633. Den bratte fjellsiden ligger ytterst i Selje kommune noen få kilometer fra Stad. Kleivetunnelen er navnet på rassikringstunnelen. Den blir 570 meter lang.

I dag er vegen sikret med to rasoverbygg med en lengde på 58 meter til sammen. Mellom dem står et fanggjerde. Dette er ikke en holdbar løsning.

- Rasoverbyggene er fra 60-tallet og er modne for utskifting. Fanggjerdet gir ikke tilstrekkelig beskyttelse. Stein har falt over gjerdet flere ganger, sier prosjektleder Jon Harald Huseklepp i Statens vegvesen.

- Spyling fra helikopter er forsøkt, men det førte til at det sto sto igjen, ble ustabilt. I 2011 ble flere muligheter for å sikre vegen vurdert før vi bestemte oss for tunnelen. Den får profil T5,5 med en møtenisje på T8,5. Tunnelen går i kurve, så det bli ikke stoppsikt. Derfor blir den lysregulert. Sesnsorer vil oppdage et kjøretøy i tunnelen og gi rødt lys for motgående trafikk, sier Huseklepp.

Tunnelen skal sikres permanent med 4 000 bolter og 1 800 kbm sprøytebetong. Vann- og frostsikring vil dekke 5 100 kvm. 25 000 kbm skal tas ut fra tunnelen. Fra forskjæringene blir det sprengt 3 500 kbm.

I tillegg til driving og sikring av tunnelen omfatter oppdraget støp av to portaler, begge 13 meter lange, anlegg av 300 meter veg i dagen, oppføring av et teknisk bygg og riving av rasoverbyggene. Rekkverk og asfalt på nåværende veg skal også rives og fjernes.

Statens vegvesen har prosjektert tunnelen i egenregi. Den skal være ferdig innen utgangen av oktober neste år.

Forsiden akkurat nå