Slik vil Sifjorden se ut i 2020. Den lysegrønne linjen langs vegen til høyre er en voll som skal skjerme mot innsyn fra vegen mot de store skjæringene etter uttaket av stein.
Slik vil Sifjorden se ut i 2020. Den lysegrønne linjen langs vegen til høyre er en voll som skal skjerme mot innsyn fra vegen mot de store skjæringene etter uttaket av stein. (Bilde: Statens vegvesen)

Rassikring i Torsken

Det er klart for det siste store delprosjektet i Torskenpakken. En bru og to fyllinger skal føre fylkesveg 243 over Sifjorden. Fristen for å gi anbud på fyllingene går ut 11. oktober.

Torskenpakken er en vegpakke som består av 16 delprosjekter. De fleste liegger i kommunen som pakken er oppkalt etter, men er også noen i tre nabokommuner.

Hensikten med fjordkryssingen er å fjerne en rasfarlig strekning fra fylkesveg 243. Her har det gått mange steinsprang.

Begge fyllingene blir mellom 200 og 300 meter lange. Mellom dem skal det bygges en 45 meter lang bru. Bygging aav brua blir lyst ut senere.

Massene som trengs til fyllingene skal tas fra nordsiden av Sifjorden. Her er fjellsiden dekket av en ur. Fra den skal det tas ca. 80 000 kbm. Når uren er fjernet, skal det sprenges ca. 340 000 faste kbm fra sidetak. Til sammen blir det ca. 545 000 anbragte kbm i fjorden.

Fylingene legges ut med lekter e.l. til kote - 20. Det som skal ligge høyere, blir lagt ut fra land.

Arbeidet må fullføres innen 1. juli 2019. Deretter skal fyllingene sette seg i 8-9 måneder.

Sensorer like under toppen forteller når fyllingene er stabile. Da kan brubyggingen komme i gang.

Forbindelsen blir ferdig i 2020. Den er kostnadsbereget til rundt 100 millioner kroner.

Prosjekteringen er utført av Asplan Viak og Multiconsult.

Forsiden akkurat nå