Riksvei 51 er stengt av ras klokken 07.10 tirsdag 25. februar 2020.
Riksvei 51 er stengt av ras klokken 07.10 tirsdag 25. februar 2020. (Foto: Cautus Geo)

Rassikrer riksveg 15 i Lom med radar. Stenger veien før raset går

Statens vegvesen skal rassikre riksveg 15 i Lom. Cautus Geo AS har fått oppdraget med sin nyutviklede radar. Systemet vil stenge veien før snøras truer trafikanter.

Seksjonssjef Asbjørn Stensrud, Statens vegvesen, drift- og vedlikehold, Lillehammer. Foto: Statens vegvesen

Riksveien gjennom Vikedalen i Lom har i fem år vært sikret med automatisk radarbasert system. Da det ble etablert av Cautus Geo i 2014 var det landets første automatiske radarbaserte system for snøskreddeteksjon med automatisk varsling og stengning av vei.

Radarsystemet ble tatt av snøskred i februar i år, men før snømassene feide anlegget ut på innsjøen, reddet det liv. Veien ble stengt. Biler ble stoppet fra å kjøre rett inn i de livsfarlige snømassene.

– Det er viktig å få på plass et nytt radaranlegg før nye skred kan komme. Et nyutviklet og moderne anlegg som Cautus Geo AS nå skal etablere, er viktig for trafikksikkerheten og en god nyhet for alle som ferdes på riksveien, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Les også

Nyutviklet - men testet ut på Mannen

Radaranlegget som nå settes opp er nyutviklet. I to år har det vært testet ut på Mannen i Nedre Romsdalen. Der har det fanget opp flere hundre snøskred og steinsprang. 

– For oss er det riktig og nyttig å bidra til stimulering og utvikling av teknologi. Her bidrar vi til to av målene i Nasjonal Transportplan (NTP), nemlig bruk av ny teknologi og 99 prosent oppetid på riksvegene, sier Stensrud.

Lars Krangnes og Ragnhild Lie i Cautus Geo. Foto: Cautus Geo

– Vi startet på utviklingen av det nye systemet i 2017. Ambisjonen er å ha det beste systemet i verden for sanntids snøskredvarsling. Det siste året i Romsdalen detektere systemet 1000 snøskred og steinsprang. 150 av disse var store. Systemet skal la de små skredene gå uten varsling, mens det skal automatisk stenge veien om det går store skred som truer liv og helse. Stopper skredet før veien vil den gjenåpnes automatisk av det samme systemet, sier CTO Lars Krangnes i Cautus Geo.

Med seg på utviklingen har han hatt Ragnhild Lie. Hun er prosjektleder for det nye anlegget som nå skal etableres i Lom. 22. desember i år skal systemet være i drift.

To lyssignal

Lom-anlegget består av en radar, videokameraer og to røde lys.

– Store skred gir automatisk stengning av trafikk fra begge sider. Så gjør systemet en vurdering av skredet når snømassene igjen ligger i ro. Om de ikke har nådd veien, vil den automatisk gjenåpnes. Data fra radaren er da analysert av Cautus Web, og veien kan åpnes tidligere enn den ellers kunne, sier Krangnes.

Fra Cautus Web vil det også gå automatisk varsling til Statens Vegvesen om skred i Vikedalen. 

– I Cautus Web vil all informasjon være tilgjengelig for veitrafikksentralen og vegvesenets skredfaglige gruppe til enhver tid, sier Krangnes.

Når anlegget står ferdig er det Statens vegvesen som eier utstyret.

Les også

Utstyr i Lom:

  • To lysanlegg som kan stenge og åpne veien
  • To videokamera som vil aktiveres og se langs veien under og i tiden etter skred
  • Et video- og et termisk kamera vil aktiviseres og dokumentere skred når det utløses
  • En helt nyutviklet radar 
  • Cautus Web samler data fra systemet, omgjør det til informasjon og styrer stengning, åpning og varsling.

Cautus Geo har til sammen etablert fem overvåkingsystemer for rasutsatte veier i Norge.

Forsiden akkurat nå