E6 langs Snåsavannet ved Langnesberga.
E6 langs Snåsavannet ved Langnesberga. (Foto: Statens vegvesen)

Rasrydding langs E6 ved Snåsavatnet: Dyreste tilbud var dobbelt så stort som billigste

Frosta Entreprenør ligger an til å få oppdraget.

E6 langs Snåsavatnet må ordnes. Området ligger ved Langnesberga, hvor E6 en stund har vært stengt i et kjørefelt etter at en gabionmur ut mot sjøen raste ut. I dag dirigeres trafikken med trafikklys på en strekning på cirka 300 meter.

Vegvesenet lyste ut oppdraget om å rydde opp i det hele i slutten av juni.

Sju entreprenører har gitt pris på jobben:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Frosta Entreprenør 7.884.111
Vuku Naturstein 10.014.055
Johs. J. Syltern 10.806.039
Contexo 11.331.850
Austad Maskinstasjon 11.692.700
Veidekke Industri 14.294.461
Letnes Entreprenør 14.902.270

Vegvesenet har besluttet å tildele oppdraget til Frosta Entreprenør.

Les også

20.000 kubikk skal traues ut

Det meste av Jobben dreier seg om uttrauing og frakt av masser.

Mengden som skal traues ut er anslått til rundt 20.000 m, og store deler av uttrauingen skal foregå under vannivå. Massene skal ikke mellomlagres på anleggsområdet, men fraktes til et spesifisert deponi som ligger cirka åtte kilometer unna.

Så skal området fylles opp med rundt 14.000 m3 masser, og de skal kjøres fra Vegvesenets deponi på samme sted, cirka åtte kilometer nord for anleggsområdet.

Entreprenøren skal deretter asfaltere strekningen og montere nytt rekkverk. Arbeidet med opprettingslag og slitelag skal gjøres våren 2021.

Området blir stengt for all trafikk i inntil tre uker mens arbeidet utføres. Perioden som er satt av er fra 14. september til 5. oktober i år. Biltrafikken vil bli omdirigert via fylkesvei 17 og fylkesvei 760.

Les også

Forsiden akkurat nå